Bilirkişi Yemini

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
bilirkişi yemini nedir?

Bilirkişi Yemini


ReklamReklam


Bilirkişilik kurullarına bilirkişi olmak için başvuran kişilerin başvuru evrakları değerlendirildikten sonra bilirkişiliğe uygun bireyler, bölge kurulların belirlediği tarihler arasında bilirkişi yemini yaparak görevlerine başlarlar.

Bilirkişi başvurusu kabul edilenler “Bilirkişi Yemini” etmedikleri taktirde bilirkişilik yapamazlar.

Bilirkişi Yemini’ni bilirkişi kurulu başkanı yada bilirkişi kurulu üyelerinin huzurunda toplu olarak yaptırılır.

Bilirkişi Kurulunun Belirlediği Tarihlerde Yemin Edemeyecekler Ne Yapmalı

Yemin tarihlerini görevi yada özel sebeplerle kaçıran kişiler mazeretlerini bilirkişi kurullarına bildirir. Bilirkişi kurulları bilirkişi adaylarının mazeretlerini kabul ederse daha sonra yemin yaptırabilir.

Bilirkişi yeminini yapamayacaklar olanlar bilirkişi kuruluna mazeretlerini yazılı olarak bildirirler. Bilirkişi adayları yemin tarihinden önce mazeretlerini açık bir şekilde belirtir dilekçelerini yazarak bilirkişi kuruluna teslim eder. Bilirkişi kurulları Fax, Posta ve Whatsapp aracılığıyla kesinlikle bu dilekçeleri kabul etmemektedir. Sadece fiziki imzalı dilekçenizi yazarak bilirkişi kuruluna bizzat göndermelisiniz. Eğer bulunduğunuz ilde bilirkişi kurulu yoksa herhangi bir adliyeye giderek mazeret dilekçenizi ilçe adliyelerinden komisyon aracılığıyla taratarak bilirkişi kuruluna gönderebilirsiniz. Dilekçenizin ekine muhakkak nüfus cüzdanı fotokopinizi de ekleyiniz.

yemine yurt dışında olduğu için katılamayanlar için mazeret dilekçesi örneği indir

sağlık sorunları nedeniyle yemine katılamayanlar için mazeret dilekçesi indir

Bilirkişi yemini nerelerde yapabilir?

Bilirkişiler yeminlerini bilirkişi kurullarında yapabilirler. Adalet Komisyonlarında yeminlerini yapabilirler. Yönetim Kurulları ilk derece mahkemelerine yazı yazarak kimlerin yemin edeceğini adliyelere bildirir. Bilirkişi adayları adliyelere çalışır Adalet Komisyonu huzurunda yeminlerini yaparlar. Yemin için gidecek bilirkişilerin nüfus cüzdanlarının yanında olması gerekmetedir.

Bilirkişi Kurulları genellikle Bölge Adliye Mahkemelerinin bulunduğu binada yer alırlar. Bölge Adliye Mahkemelerinin Konferans salonunda tüm bilirkişi adayları toplanır. Konferans salonunda önce İstiklal Marşımız okunur ardından saygı duruşu yapıldıktan sonra bilirkişi kurulu başkanı açılış konuşması yapar ve ardından yemine geçilir. Bilirkişi kurulu başkanı yemin metnini okur bilirkişi adayları da tekrar eder bu şekilde iki kez yemin yapılır.

Bilirkişi Adayları yemin ettikten sonra bilirkişilere yemin ettiklerine dair yemin tutanağı imzalatılır. Eğer İlk Derece Adalet Komisyonunda kararlaştırmak için ilk derece mahkemeleri bilirkişi kuruluna başvurunuz. İlk Derece Komisyonları yemin tutanaklarını.

Bazı bilirkişiler Bilirkişi Kurulunda Başvurusunun web sitesinde başvurusu kabul edilenler arasında ismini görünce bilirkişi listesine kaydolduğunu zannetmektedir. Bilirkişi olabilmek için bilirkişi başvurusu kabul edildikten sonra bilirkişi kurullarının belirlediği tarihlerde gidip yemin edilmesi gerekmektedir. Eğer bilirkişi yemin etmezse bilirkişi olamaz ve bilirkişi listesine giremez.


Reklam


Bilirkişiler neden 2 defa yemin ediyor?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yemin etmektedirler. Bilirkişiler 2017 yılından önce ceza mahkemeleri için ayrı ve hukuk mahkemeleri için ayrı ayrı olarak etmekteydiler. Bilirkişi kuruluna kayıtlı bilirkişiler hem ceza hem hukuk mahkemelerine rapor sunabildikleri için 2 defa yemin ederler.

Bilirkişi Yemini Tutanağını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

bilirkişi-yemin-tutanağı

Bilirkişi yemin tutanağını görmeniz için sayfamıza koyduk. Çıktı almanıza gerek yoktur. Bilirkişi kurulları yada adliyeler yemin ettikten sonra bu tutanağı size imzalatacaktır.

Bilirkişi Yemini Tarihleri Nasıl ve Nerede Duyurulur?

Bilirkişi yemini etmeye hak kazanan bilirkişilerin listesi hazırlanır. Hazırlanan bu listeler bilirkişi kurullarının web sitelerinde yayımlanır.

Örnek olarak Erzurum Bilirkişi Kurulunun 22/01/2019 tarihli yemine ilişkin web sitesine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin