Adliyelere Tercüman Alımı Başladı

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
2021 Tercüman İlanı

Adliyelere Tercüman Alımı Başladı


ReklamReklam


Adliyeler tercüman alımlarına başladı. Her Adliye Başvuru Tarihlerini kendisi belirlediğinden başvuru tarihleri farklılık gösterebilmektedir. Örneğin

 • Ankara 15 Ekim 2020 -2 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru alacaktır.
 • İstanbul 1 Ekim 2020- 31 Ekim 2020 Tarihleri arasında başvuru alacaktır.
 • İzmir 15 Ekim 30 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru alacaktır.

Yukarıdaki illerin dışındaki illerin başvuru tarihlerini öğrenmek için adliyelerin web sayfalarına bakabilirsiniz. Örneğin: Kars ili tercümanlığına başvurmak için Google’a Kars adliyesi yazarak web sayfasını ziyaret ederek tarihlerini öğrenebilirsiniz. Tercüman başvurularının bilirkişi kurullarıyla alakası bulunmamaktadır. Bu nedenle Bölge Adliyeleri ve Bilirkişi Kurullarının web sayfasında duyuru aramayınız.

 

Adliyeler farklı tarihler arasında tercüman alımı yapacaktır. Öncelikle yaygın yanlış kullanım  “tercüman bilirkişi” şeklindedir. Bu isimde geçen bilirkişi terimi yüzünden bazı karışıklıklar olabilmektedir.  Aslında Tercüman Bilirkişi sadece bir adliyede görev alabilen dar kapsamlı bir görevdir ve tercüman bilirkişiyi İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları almaktadır. 

 • Bilirkişiyi ise Bilirkişilik Bölge Kurulları Almaktadır. 
 • Yani Tercüman dar kapsamlı bilirkişilik genel kapsamlıdır. 

TERCÜMAN BAŞVURU ŞARTLARI:

 • 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 • 3) En az ilkokul mezunu olmak
 • 4) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak
 • 5) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 • 6) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
 • 7) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
 • 8)  Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER


Reklam
Reklam


BAŞVURU NASIL YAPILIYOR

 • Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenler başvuru  tarihleri arasında başvuru yapmak istediği ilin Komisyon Başkanlığına veya Komisyon Başkanlığına gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
 • Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri de ayrıca Komisyon Başkanlığımıza APS ile ulaştırılması gerekmektedir. 
  Başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ankara Adliyesi Tercüman İlanını Görmek İçin Tıkla

İstanbul Adliyesi Tercüman İlanını Görmek İçin Tıkla

İzmir Adliyesi Tercüman İlanını Görmek İçin Tıkla

Adana Adliyesi Tercüman İlanını Görmek İçin Tıkla

Diğer İlleri google üzerinden aratarak bulabilirsiniz.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR

Başvurular ilk Derece Adalet Komisyonlarınca değerlendirilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesindeki şartlara haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilecektir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilgili adliyenin web sitesinde yayınlanarak İLANEN TEBLİĞ OLUNACAKTIR. İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Talepleri uygun görülen adaylar için yemin tarih ve saatini gösterir tercüman yemin listesi İlgili adliyenin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.


Reklam
Reklam


YEMİN NASIL YAPILIYOR?

Listeye kabul edilenlere, 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 64’üncü maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca ilanda belirtilen gün ve saatte başvuru sırasına göre İlgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca yemin ettirilecektir.

Listeye kabul edilip de Komisyonda belirtilen tarih ve saatte yemin törenine katılamayanlar, mazerete dair belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza başvuru yapabileceklerdir. Mazereti kabul edilenlerin yemin töreni belirlenen gün ve saatten itibaren yapılacaktır.

Yemin etmeyen adaylar yeminli tercüman listesinde yer almayacaktır. 


Reklam
Reklam


 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin