Avukat Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

Avukat Bilirkişi


ReklamReklam


Avukat Bilirkişi Bilirkişilik Bölge Kurulları kurulmadan önce hukukçu bilirkişi adıyla adliyelerde görev yapmaktaydı. Ancak bilirkişi kurulları kurulduktan sonra bilirkişilerin kalitesi arttı ve bilirkişiler daha denetlenebilir duruma getirildi. Bilirkişi alımında da 5 yıllık deneyim, temel eğitim sertifikası vs şartlar getirildi ve bu şartları taşımayanlar bilirkişilik yapamaz duruma getirildi.

HUMK.m.275 uyarınca, ancak, “çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde” bilirkişi görevlendirilebilir.

“hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda” bilirkişiye başvurulamaz.

Daha açık bir ifade ile Hakim ve savcılar hukuki bilgi sahibi oldukları için hukukçu bilirkişiye görevlerini devredemezler. Görevlerini devredemedikleri gibi bu sebeplerle hukukçu bilirkişiyi görevlendirilemez.

Bilirkişi Daire Başkanlığı 17 Temmuz 2020 de Nitelikli Hesaplamalar Uzmanlık Alanında Aranan Hesaplama Eğitimi Şartının Kaldırılmasına dair duyurusu

Daha önce nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapmak isteyen avukatlardan 24 saatlik çeşitli hesaplama eğitimi sertifikası istenmekteydi. Ancak bu şart kaldırıldı. Aşağıda bu duyurunun tam metnini okuyabilirsiniz.

Bilirkişi Daire Başkanlığının Tüm Duyurularına Ulaşmak İçin Burayı Tıkla

ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı

 
Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ve bu alanlara göre bilirkişilerde aranacak niteliklerin Daire Başkanlığımızca ihtiyaca göre her zaman gözden geçirilip güncellenmesi söz konusu olup 09/03/2018 tarihli 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru Ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde yapılan güncelleme ve değişiklikler ile getirilen “Nitelikli Hesaplamalar”  temel uzmanlık alanında başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında istenen 24 saatlik hesaplama eğitimlerinin; geride bırakılan uygulama döneminde gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda artık başvuru şartı olarak aranmaması uygun görülmüştür.

Bu itibarla, Bakanlığımızca daha önce ilan edilen bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları arasında sayılan “Nitelikli Hesaplamalar” uzmanlık alanında yapılacak bilirkişilik başvurularında artık başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak şartı aranmayacak olup bu alanda yapılacak başvurularda bilirkişilerde aranacak nitelikler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

“Nitelikli Hesaplamalar” temel uzmanlık alanında bilirkişilik başvurularında;

1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.

2- Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek.

3- “Feraiz Hesaplamaları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bu alanda en az 5 yıl süreyle bilirkişilik yapmış veya mesleki ya da akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

• Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar,

• Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar,

• “Aktüerya” alt uzmanlık alanında üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarının aktüerya bilimleri veya aktüerya ve risk yönetimi bölümlerinden lisans veya lisansüstü eğitim almış olanlar,

• “Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı kuruluşların bu alt uzmanlık alanına uygun kadrolarında çalışan veya çalışmış olanlar.

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.”

Avukat Bilirkişi Olanların Bilirkişilik Yapabilecekleri Alt Uzmanlık Alanları

Aşağıdaki resimdeki listedeki alanlarda avukatlar bilirkişilik yapabilirler. Ayrıca yabancı dil bilen avukatlar tercüman-mütercim olarak da bilirkişi kurulu bilirkişi listesinde yer alabilir bilirkişilik yapabilirler. Yabancı dil bilen avukatlarda aranan nitelikleri de burayı  tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Avukatların bilirkişilik yapabileceği uzmanlık alanları
 • Avukat Bilirkişi olmak istiyorsa eğer 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmalıdır. Yani 1825 günden daha fazla gün (sigorta pirimi meslek kodu avukat olarak yatırılmış olmak) avukatlık yapmış olmalıdır. Avukatlık stajı 5 yıllık deneyime dahil edilmez.
 • Serbest çalışan avukatlarda bilirkişilik yapabilirler.
 • Kamuda çalışanlarda bilirkişilik yapabilirler. 


ReklamReklam


Avukatlar yukarıdaki 16 adet alt uzmanlık alanının tamamında da bilirkişilik yapabildikleri gibi 1 tanesinde de bilirkişilik yapabilirler. 

AVUKATLARA FAYDALI BİLGİLER

Avukatlar baro tarafından verilmiş olan e-imzaları kullanarak bilirkişilik portal üzerinden bilirkişi başvurusu yapabilmektedirler. Bu yüzden yeniden e-imza almalarına da gerek yoktur.

Artık 24 saatlik hesaplama eğitimi almadan 2020 yılı ve sonrasında  bilirkişilik yapabilirsiniz. 

Serbest Çalışan Avukatlar Ayrıca Konkordato Komiserliği de yapabilirler.

 

Yorumlar: 4

 1. Medine dedi ki:

  Bilirkişi Başvurusu başladı mı, Hukuk ,Sgk ,Ziraat Müh…

 2. Muhammet Balcı dedi ki:

  5 yıl avukatlık kıdemine askerlik ve özel bir şirkette daimi olarak hukuk müşavirliği yapmak dahil midir?
  Bu avukatlık kıdemi sadece serbest avukatlık ya da serbest avukatın yanında bağlı çalışmayı mı kapsıyor? Askerlik ve özel hukuk tüzel kişiliğinde yapılan hukuk müşavirliği bu kıdeme dahil olur mu?

  • bilirman dedi ki:

   Askerlik, staj gibi şeyler 5 yıllık deneyimden sayılmıyor. Sigortalı çalışmanız varsa hizmet dökümünden bakıcaksınız meslek kodu ile bilirkişilik alt uzmanlık alanı ilişkili ise bilirkişi kurulları kabul edebilir.

Yorumunuzu ekleyin