Bilirkişi Ek Uzmanlık

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

Bilirkişi Ek Uzmanlık


ReklamReklam


Bilirkişi Ek Uzmanlık Nedir?

Bilirkişilik kuruluna kayıtlı olan bilirkişi uzmanlık alanlarına yeni bir uzmanlık( ek uzmanlık ) alanını ekletmesi işlemine denir.

Örneğin İstanbul bilirkişi listesine kayıtlı mesleği inşaat mühendisi olan  Bilgin isimli bir bilirkişi olsun. Bilgin SPK dan Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış olsun.

Not: SPK’dan Gayrimenkul değerleme lisansı olan kişiler  “05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)”  05.02 Kamulaştırma alt uzmanlık alanında da bilirkişilik yapabilirler.

Bilgin de 05.02 Kamulaştırma alanında da bilirkişilik yapmak istiyor olsun.  Bilginin bu kamulaştırma alt uzmanlık alanını kendi uzmanlık alanlarına ekletmesi işlemine ek uzmanlık ekletme işlemi denir.

Bilirkişi Ek Uzmanlık Nasıl Ekletilir?

Bilirkişiler daha önceki yıllarda iki şekilde ek uzmanlık ekletmişler.

 Birinci yöntem bilirkişi portal üzerinden evrak göndererek ek uzmanlık talebinde bulunarak ekletmişler.

İkinci yöntem ise bilirkişi kuruluna bizzat giderek ek uzmanlık talebine ilişkin dilekçelerini bilirkişi kuruluna elden teslim ederek ek uzmanlık alanlarını ekletmişlerdir.


Reklam


Bilirkişiler Neden Ek Uzmanlık Ekletiyorlar?

 • Bilirkişileri ek uzmanlık talebinde bulunmasının başlıca nedenleri;
 • SPK’dan Gayrimenkul Değerleme Lisansı alınması
 • Taşınmaz Geliştirme Yüksek Lisanı yaptıklarından
 • Sonradan kazanılan şartlar nedeniyle bilirkişiler ek uzmanlık talebinde bulunmaktadırlar.

5 Ekim 2018 de Bilirkişi Kurullarının Yayımladığı İlanda  “Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi almak kaydıyla fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Ancak, diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından da, fiilen beş yıl çalışma şartı aranır.” Şeklinde açıklama bulunmaktadır.  Bu nedenle taşınmaz geliştirmede yüksek lisans yapan bilirkişi kuruluna kayıtlı olan birisi 05.02 kodlu kamulaştırmada da bilirkişilik yapabilir.

5 Yıllık Uzmanlık alanının sonradan kazanılması

Örneğin İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş ancak hiç inşaat mühendisi olarak hiç çalışmamış ancak 5 yıl polis memurluğu yapmış ve bilirkişi kurulu listesinde kayıtlı bilirkişimiz olsun. Bu bilirkişi Unvan değişikliği sınavına girerek inşaat mühendisliği kadrosuna geçmiş olsun. İnşaat Mühendisi kadrosunda da 5 yıldan fazla çalışmış olsun. Bu bilirkişi 5 yıl inşaat mühendisliğinde deneyim kazandığı içinde inşaat mühendisliğinin kazandırdığı temel ve alt uzmanlık alanlarında da bilirkişilik yapabilir. Yani hem polis memurlarının hemde inşaat mühendislerinin temel ve alt uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapabilir. 

Bilirkişi başvurusu yaparken eksik uzmanlık talebinde bulunulması

Bilirkişi başvurusu yapan bilirkişi adayları hangi uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapabileceğini tam araştırmadan bilirkişilik başvurusu yaptığından çeşitli sıkıntılar yaşadılar. Özellikle sistem üzerinden ( Bilirkişi Portal ) üzerinden bilirkişi başvurusu yapan kişiler uzmanlık alanlarını eksik olarak seçip başvuru yapmışlardır. Özellikle mühendisler Kamulaştırma uzmanlık alanları 13 İnşaat Temel Uzmanlık alanının alt uzmanlık alanında olmaması sebebiyle seçmeyi unutmuşlardır.

Bazı mühendisler 13 İnşaat Temel uzmanlık alanının alt uzmanlık alanlarından bir veya iki alt uzmanlık seçmiş, bazı mühendisler ise 13 İnşaat Temel Uzmanlık alanının altında yer alan 14 tane alt uzmanlık alanının tamamını seçmişlerdir. Daha sonra meslektaşlarının 14 alt uzmanlık alanını eklettiğini duyunca yada bilirkişi listesinden gören kişiler kendi uzmanlık alanlarına da bu 14 uzmanlık alanların eklenmesini istemişlerdir.

EK-1 de İnşaat Temel Uzmanlık Alanının Alt Uzmanlık Dalları

Not:Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için web sitemiz hangi mesleğin hangi uzmanlık alanlarında bilirkişilik yapabileceğine ilişkin sayfalar hazırlatmaktadır.

Bilirkişilik Uzmanlık Alanlarıma yeni Ek Uzmanlık Alanı Ne Zaman Ekletirim?

Bilirkişilerin Ek Uzmanlık talepleri bilirkişi başvurularının alındığı tarihler arasında  bilirkişi kurullarına gönderilirse işleme alınmaktadır.

Bilirkişi Başvurularının alındığı tarih nedir?  Bilirkişi alımının yapıldığı yani bilirkişi başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri arasıdır. Örneğin en son 2018 yılında 6 kasım 2018 ve 30 kasım 2018 tarihleri arasında bilirkişi başvuruları ve ek uzmanlık talepleri alınmıştır.

Not:Eğer bilirkişi başvuru tarihleri arasında ek uzmanlık talebi bilirkişi kuruluna gönderilmezse talepleri red edilir. Talebi red edilen bilirkişiler ek uzmanlık alanı ekletemezler. Bu sebeple ek uzmanlık ekletmek isteyen kişiler bilirkişi alımına ilişkin ilanları iyi takip etmelidirler.

Bilirkişilik Uzmanlık Alanlarının Güncellenmesine İlişkin Ankara Bilirkişi Kurulunun Duyurusuna burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir Bilirkişi Kaç Tane Temel ve Alt Uzmanlık alanı Eklettirebilir?

Ek uzmanlık talebinde bulunurken temel ve alt uzmanlık seçiminde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şartları Taşıdığınız Temel ve Alt Uzmanlık Alanı 100 tane de olsa hepsini eklettirebilirsiniz.

Bilirkişilik Alt Uzmanlık Alanıma Giren Tüm Uzmanlık Alanlarını Ekleteyim Mi?

 • Uzmanlık alanınıza giren Tüm Temel ve Alt Uzmanlık alanlarını ekletmekte yarar bulunmaktadır. Çünkü fazla mal göz çıkarmaz J. Çünkü Uyap üzerinde bilirkişi görevlendirilirken alt uzmanlık alanları seçilip görevlendirme yapılabilmektedir.
 • Örneğin İnşaat temel Uzmanlık Alanı Altından sadece 13.14 Yalıtım Alt Uzmanlık Alanı Seçilip Bilirkişi araması yapıldığında sadece 13.14 yalıtım alanında uzman olan bilirkişiler gözükmektedir. Ancak 13 İnşaat Temel Uzmanlık alanı seçilerek Uyap Üzerinden bilirkişi araması yapılırsa İnşaat ile ilgili a’dan z’ye herkes gözükecektir.
 • Ancak şunu atlamak istemiyorum bir bilirkişinin alt uzmanlık alanlarının çok olması bilirkişiye dosyanın çok gitmesini sağlamayacaktır. Ayrıca bilirkişi raporu yazamayacağınız alt uzmanlık alanını uzmanlık alanlarınıza ekletmeyin çünkü mahkemeler sizi arayıp görevlendirmek isteyebilir.


ReklamReklam


Bilirkişi Kurulu Ek Uzmanlık Talebimi (Uzmanlık Güncelleme Talebi) Red Ederse Ne Yapabilirim?

Ankara Bilirkişi Kurulu 2018 Yılında “30 gün içerisinde Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya bir başka Bölge Kurulu veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunabileceklerdir.” Demiştir. Yani ek uzmanlık talebiniz red edilirse bir dilekçe ile bilirkişi kuruluna itirazda bulunabilirsiniz.

Bilirkişilik Ek Uzmanlık Talebine İtiraz Edersem Kabul Edilen Uzmanlık Alanlarım İptal Edilir Mi?

Hayır kabul edilen bilirkişilik uzmanlık alanlarınız aynen kalır yeni talep ettiğiniz uzmanlık alanı hususunda değerlendirme yapılır.

Bilirkişilerin  Uzmanlık Alanlarına Sonradan En Çok Ekletmek İstedikleri Uzmanlık Alanları  Nelerdir?

 • 05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
 • 05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)
 • 18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME
 • 18.02 YAPI DEĞERLEME
 • 18.03 TARİHİ YAPILAR VE KORUMA ALANLARININ DEĞERLEMESİ
 • 18.04 YAPI MALİYETİ VE TESPİTİ
 • 18.05 İNŞAAT İLERLEME SEVİYESİ ANALİZİ
 • 18.07 GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE FİNANSMANI
 • 18.08 GAYRİMENKUL YATIRIM YÖNTEMLERİ
 • 18.09 KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLEMESİ
 • 18.10 GAYRİMENKUL DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ VE KULLANIMI
 • 18.11 GAYRİMENKULLERİN YÖNETİMİ, KULLANIMI, KORUNMASI VE ÇEVRE TAZMİNATLARI
 • 18.12 YAPI KOOPERATİFLERİNİN TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ
 • 18.13 YABANCI GERÇEK KİŞİLER VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ VE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ
 • 18.14 BİNA VE TESİS YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
 • 18.15 GAYRİMENKULLERİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE (TMS) VARLIK DEĞERLEME İŞLEMLERİ

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin