Bilirkişi Kota

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
bilirkişi kota

Bilirkişi Kota


ReklamReklam


Bilirkişilerin eşit bir şekilde dosya paylaşımını istemelerini dikkate alınarak yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Yeni düzenleme ile artık bilirkişilerin daha adil bir şekilde dosya alabilmesinin önü açılmaya çalışılmıştır. Yapılan bu düzenlemeye ilişkin duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

11 Mart 2021 tarihli Bilirkişi Daire Başkanlığının Duyurusu

  • Bilirkişilerin Aylık Bakacağı İş Sayısına İlişkin Uygulama 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin aylık olarak bakacağı iş sayısını belirlemek.” Daire Başkanlığımız görevleri arasında bulunmaktadır. Bu hüküm gereğince; 01.01.2021 tarihinden itibaren bilirkişilerin aylık bakacağı iş sayısı normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 olarak belirlenerek buna ilişkin sistem kontrolü UYAP üzerinde yürürlüğe konulmuştur.
  • Bilirkişiler görevlendirildikleri normal dosyalarda 1 puan, seri dosyalarda 0.5 puan olacak şekilde aylık bakabilecekleri iş sayıları Sistem tarafından hesaplanmaktadır. Görevlendirilen bilirkişi, aylık olarak 30 iş sayısına ulaştığında o ay için başka görevlendirme alamayacaktır. Belirlenen aylık kota, bilirkişinin o ay içinde görevlendirildiği dosyalarda raporunu teslim edip etmediğine bakılmaksızın her yeni ayda bilirkişiye Sistem tarafından tanımlanacaktır. Ancak Rapor Teslim Kontrolü uygulaması her zaman aktif olup bilirkişinin süresinde teslim etmediği rapor olması halinde bu raporu teslim edinceye kadar kotası uygun olsa bile görevlendirme alamayacaktır. Bilirkişi olarak görevlendirildiğinde aynı ay içerisinde bu görevlendirmeden vazgeçilmesi halinde vazgeçilen görevlendirmeler nedeniyle Sistem tarafından bilirkişinin aylık bakacağı iş sayısı otomatik olarak güncellenecek ve tanımlı kotasını etkilemeyecektir. Örnek-1: Bilirkişi aynı ay içerisinde 10 adet normal dosya aldığı zaman ya 20 adet normal dosya ya da 40 adet seri dosya alabilecektir. 
    Örnek-2: Bilirkişi aynı ay içerisinde 20 adet seri dosya aldığı zaman ya 20 adet normal dosya ya da 40 adet seri dosya alabilecektir.

Bilirkişi Kota İle İlgili Sıkça Sorular Cevaplar

Soru 1: Bilirkişinin Ayda En Fazla Kaç Dosya Alabilir? 

Bilirkişi mahkeme tarafından sadece seri dosyalarda görevlendirildiği takdirde aylık 60 adet dosya alabilir.  Ayrıntılı anlatacak olursak bilirkişiye aylık 30 puan verilir.  Bilirkişi 50 seri dosya alırsa 25 puanını kullanmış olacak 5 puan bakiyesi kalacaktır. 

Soru 2: Bilirkişi kotası arttırılabilir mi? 

Bilirkişilerin tamamı aynı kotaya tabidir. Kotanın arttırılması bazı hallerde mümkün olmaktadır. Örneğin Bayburt ilinde 5 inşaat mühendisi bilirkişisi olduğunu varsayalım. Bu 5 inşaat mühendisinin kotasının dolması halinde bilirkişi kotasında bazı düzenlemeler yapılabilecektir. 

Soru 3: Bilirkişinin 30 puan kotası dolduğunda yeni dosya alması mümkün mü?

Görevlendirilen bilirkişi, aylık olarak 30 puana ulaştığında o ay için başka görevlendirmeye sistem müsaade etmeyecektir. 

Soru 4: Bir ildeki tüm bilirkişilerin 30 puan kotası dolduğunda mahkeme görevlendirmeyi nasıl yapacak?

Bir ildeki tüm bilirkişiler aylık 30 puan kotasını doldurduğunda bilirkişi kurulu başkanı gerek görürse aylık kotayı yıllık kotaya çevirebilmektedir. 

Soru 5: Bilirkişi aylık kota nasıl çalışmaktadır?

Örnekle anlatacak olursak bir bilirkişiye ocak ayının 25’inde 30 adet tekli dosya ( 30 puanlık )  verilmiş olsun bilirkişinin ocak ayı kotası dolmuş olacaktır. Şubat 2 tarihinde 30 adet daha tekli dosya alabilecektir.

Ancak Rapor Teslim Kontrolü uygulaması her zaman aktif olup bilirkişinin süresinde teslim etmediği rapor olması halinde bu raporu teslim edinceye kadar kotası uygun olsa bile görevlendirme alamayacaktır.   Özetle bilirkişi mahkemenin belirlediği süre içerisinde bilirkişi raporlarını mahkemeye sunduğu takdirde dosya alabilecek süresinde teslim etmediği durumda bilirkişinin kotası müsait olsa dahi dosya alamayacaktır.

 

 

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin