Bilirkişi nasıl olunur

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

Bilirkişi nasıl olunur


ReklamReklam


Bilirkişi olmak çok kolay bir süreç değildir. Bilirkişi olmaya karar verseniz bile öncelikle taşınmanız gereken şartlar bulunmaktadır. Bu şartları taşıdıktan sonra ise almanız gereken bazı sertifikalar ve belgeler bulunmakta. Bu belgeleri aldıktan sonra ise bilirkişi alımının yapılması gerekmekte. Bu sayfada bilirkişi nasıl olunur buna ilişkin süreçleri 10 adımda anlatacağız.

Bilirkişi Nasıl Olunur Detaylı Anlatım

1.Adım: Bilirkişi olmanın bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmez ve bilirkişilik yapamazlar. Bilirkişi olabilmek için aşağıda belirtilen 7 tane şartı bilirkişi olmak isteyenlerin sağlaması gerekmektedir. Detaylı Anlatım İçin Tıklayın.

  1. Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
  2. Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
  3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
  5. Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
  6. Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
  7. Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2 de yer alan nitelikleri taşımak.

2.Adım: olarak bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası alınır. Detaylı Anlatım İçin Tıklayın.

3. Adım: olarak bilirkişilik alımı ilanının çıkması beklenir. Bilirkişi alımı normal şartlarda her yıl yapılması gerekse de bazen ilan geç yapılmaktadır. 2019 yılında bilirkişi ilanı çıkmadı ve 2020 yılı mart ayı gelmesine rağmen halen bilirkişi ilanı çıkmadı. Bilirkişi İlanı Çıktığı zaman bilirkişi kurullarına başvuru yapılır. Detaylı Anlatım İçin Tıklayın.

4.Adım: Bilirkişi Başvurusu sistem üzerinden bilirkişi kurullarına yapılır. Sistem üzerinden başvuru: İnternet ortamından online olarak bilirkişi başvuru yapılır. Bilirkişi başvuruları şahsen yapılmaz. Sistem Üzerinden başvuru ise Bilirkişi Portal Üzerinden yapılır. Bilirkişi Portal’a giriş yapabilmek için e-imza veya mobil imza olması gereklidir. E-imza veya mobil imza alınır. Detaylı Anlatım İçin Tıklayın.

5.Adım: Bilirkişi Portal’a giriş nasıl yapılır isimli sayfamız okunmalıdır. Burayı tıklayarak o sayfayı okuyabilirsiniz. Bu sayfa okunduktan sonra Bilirkişi Portal üzerinden bilirkişi başvurusu yapılır. Detaylı Anlatım İçin Tıklayın.

6. Adım: Bilirkişi Kurulları sistem üzerinden gelen başvuru evraklarını ve eklerinin çıktılarını alır. Almış olduğu çıktıları bir dosya içerisine koyar ve bu dosyalara bir başvuru numarası verir. Bu başvuru dosyalarını tek tek incelemeye alır.

7. Adım: Bilirkişi Kurulları incelediği başvuru dosyalarında eksiklik olmayanları, bilirkişi dosyasında eksiklik olanları ve bilirkişi başvuru şartlarını taşımayanları tespit eder daha sonra buna ilişkin bir liste hazırlayarak bilirkişi kurullarının resmi Web sitelerinde ilan eder. Bu ilan tebliğ yerine geçer. Web sitesindeki listede yanlışlık eksiklik yada yanlışlık varsa itiraz yoluyla edilip düzeltilir.

8. Adım: Bilirkişi Kurulu Başvuru dosyasında eksiklik olmayanların başvurularını kabul eder. Başvuruları kabul edilen bilirkişi adaylarını yemin için çağırır. Bilirkişiler yemin için genelde Bölge Adliye Mahkemelerinin konferans salonlarına belirli tarihlerde çağrılır ve toplu bir şekilde yemin yaptırılır. Yemin hakkında detaylı Anlatım İçin Tıklayın.

9. Adım: Yemin Eden Bilirkişiler için yetki belgesi düzenlendikten sonra bilirkişi listesine eklenir. Bilirkişi Listesi tamamlandıktan sonra Bilirkişi Kurulları’nın resmi web sitesinde yayımlanır.

X. Adım: Artık bilirkişi listesine 3 yıllığına kayıtlı bir bilirkişi oldunuz. 3 yıl boyunca bilirkişilik yapabileceksiniz. Tebrik Ederiz. 3 Yıl sonra da bilirkişilik yapmak istiyorsanız burayı tıklayın.

Bilirkişi olmaya hak kazandınız.

Bilirkişi Nasıl Olunur sayfasından farklı olan tercüman nasıl olunur sayfası da dikkatinizi çekebileceğini düşündük. Aşağıda Tercümanlığın bilinmeyenlerini anlattık.

http://bilenol.com/tercuman-bilirkisi/

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin