Bilirkişi Ücret Tarifesi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
bilirkişi asgari ücret tarifesi

Bilirkişi Ücret Tarifesi


ReklamReklam


26 Aralık 2020 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 31346 ile Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede Yayımlandı. En Yüksek bilirkişi Ücretleri Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 640,00 TL olarak en düşük ücret ise icra dairelerindeki işler için belirlenmiştir. 

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 240,00 TL
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 240,00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 240,00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 320,00 TL
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485,00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 240,00 TL
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 240,00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 400,00 TL
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 485,00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 510,00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 640,00 TL

Bilirkişi Ücret Tarifesi ‘nin Üzerinde Ödenebilir Mİ?

Evet. Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

d) İnceleme için geçirilen süre,

e) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Bilirkişi Ücret Tarifesinin Altında Bilirkişiye Ücret Ödenebilir Mİ?

Evet. Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.


ReklamReklam


Seri (Toplu) Dosyalarda Bilirkişi Ücretlerinde Tarifenin Altındaki Tutarlarda İndirim Yapılabilir mi?

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek Rapor İçin Hangi Durumlarda Ücret Ödenir?

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

Ek Rapor İçin Hangi Durumlarda Ücret Ödenmez?

1) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
2) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmadığı durumlarda ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Bilirkişiler Giderleri İçin Avans Alabilir mi?

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan mahkemenin uygun görmesi halinde, bilirkişiye ödenecek rapor ücretinden düşülerek avans ödemesi yapılabilir.

Bilirkişi Ücret Tarifesi ‘ni Neresi Belirliyor?

Bilirkişi Daire Başkanlığı bu ücretleri belli aralıklarla tespit ederek ve web sitesinde ilan etmektedir.

Bilirkişi Ücretlerinden Yapılan Kesintiler Nelerdir?

Gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Gelir vergisi %15 olarak kesilmektedir. Damga vergisi binde 7.59 civarı bir ücret kesilmekte.

Bilirkişi Raporunu Yazdığı ve Ücretini Aldıktan sonra Ücret Geri İstenebilir Mi?

Eğer bilirkişi raporunu bilirkişiliğin etik ilkelerine uygun olarak yazmadığı taktirde mahkeme bilirkişiye yapmış olduğu ödemeyi geri isteyebilmektedir. Bilirkişinin ödediği vergiler düştükten sonra kalan tutar bilirkişiden geri alınır. Bilirkişinin ücretinin ödemesinde bilirkişi kurulunun yetki ve görevi yoktur. Ücretin geri alınmasına itiraz edilecekse dosyayı veren mahkemeye itiraz edilmelidir.

Bir davada bilirkişi ücreti kim tarafından ödenir?

Bilirkişi deliline kim dayanırsa o taraf ödemektedir. İş davalarında genellikle davacı tarafından ödenmektedir. Eğer davada ne davalı ne davacı bilirkişi talep etmez ve mahkemenin hakimi bilirkişi görevlendirmesi yaparsa suçüstü ödeneğinden ücreti karşılanmaktadır.

Bilirkişi Asgari Ücret Tarifesi

Bilirkişi dosya başına ne kazanır?

Bilirkişi yukarıdaki tabloda yer alan ücret tarifesine göre ücret alır. Eğer dosya çok kapsamlı ve zaman alıcı bir dosya iste asgari ücret tarifesinin çok üzerinde bir ücret alabilir.

Bilirkişi yukarıdaki tabloda yer alan ücret tarifesine göre ücret alır. Eğer dosya çok kapsamlı ve zaman alıcı bir dosya iste asgari ücret tarifesinin çok üzerinde bir ücret alabilir.

2020 yılı bilirkişi ücret tarifesi ne zaman yayımlanır?

Bilirkişi ücret tarifesi yayımlandığında sayfamızda yer alacaktır. 2020 mayıs ayı gibi belirleneceği düşünülmektedir.


ReklamReklam


Bilirkişi aylık ne kadar ücret alır?

Bilirkişilik tam zamanlı bir iş olmadığından aylık ücret almazlar. Bilirkişiler dosya başına ücret alırlar. 2019 yılında bilirkişilerin bakabilecekleri dosya sayısına ilişkin herhangi bir kota olmadığından bir bilirkişi istese yıllık 2000 3000 tane de dosyaya bakıp bilirkişi raporu yazabilmekteydi. Ancak 2020 yılında süren çalışmalar tamamlandığı taktirde bilirkişiler ortalama aylık 50 dosyaya kadar (henüz bu rakam kesinleşmemiştir.) bakabileceklerdir. Bilirkişilerin bakabilecekleri dosya sayısının sınırlandırılması da bilirkişilerin eşit sayıda dosya alması için önemli bir adımdır. Bilirkişiler raporlarını sunduktan sonra genellikle 1 ay içerisinde ücretlerini almaktadırlar.

Eski yıllardaki bilirkişi ücret tarifesi ne aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Bilirkişilik Ücret Tarifesi 2021 resmi gazete pdf dosyası   İndir

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin