Bilirkişi Ücretleri

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

Bilirkişi Ücretleri


ReklamReklam


Bilirkişilerin iyi ücretler kazandığı toplum tarafından sıkça duyulan bir bilgidir. Ancak gerçekten bir bilirkişinin ne kadar kazandığını bilirkişiden daha iyi kimse bilemez. Çünkü bilirkişiliğin bir maaşı yoktur. Yada bilirkişilerin azami veya asgari aldığı kamuoyu ile paylaşılmaz. Bilirkişiler aylık ücret karşılığı çalışmazlar yaptıkları iş kamu görevi olsa da. 

Bizim yaptığımız araştırmada ( Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli ) de çeşitli meslek guruplarındaki bilirkişi arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşme sonucunda edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bilirkişiler genelde bu kazançları başka bilirkişilerle bölüşmemek için kazandığı ücretleri genelde kimseyle söylemiyorlar yada bilirkişiliğin sadece zor yanlarından bahsetmektedirler. Çünkü yılda örneğin x ilinde rapor yazılacak 100 dosya olmuş olsun bu 100 dosyanın 2 kişi arasında bölüşmek varken kimse 10 kişiyle bu dosyaları bölüşmez.

Bilirkişiler dosya başı ücret alırlar. Örneğin bir inşaat mühendisi Bölge Adliye Mahkemesinin dosyasından görevlendirilip raporunu sunduğunda kazanabileceği en düşük ücret 465,00 TL dir. Bu İnşaat Mühendisi Bölge Adliye Mahkemesinden ayda 10 tane dosya almış olsun bilirkişiye ödenmesi gereken aylık ücret 4650,00 TL dir. Toplam gelir üzerinden (gelir vergisi 697,50 TL damga vergisi kesintisi 44,08 TL ) düşüldükten sonra 3908,42 TL net ücret bilirkişinin hesabına reddiyat yapılır.

Bilirkişilere Verilen Ücretlerde Tarife Var Mı?

Evet Bilirkişilik Daire Başkanlığı belli aralıklarla asgari bir ücret tarifesi belirlemektedir. Normal şartlarda bu tarifenin altında bilirkişilere ücret ödenmemesi gerekse de bazen bu tarifenin altında ücretler bilirkişilere taktir edilmektedir.

Asgari Ücret Tarifesini Bilgisayarınıza İndirmek İçin Burayı Tıklayın

bilirkişi para

Bilirkişi Ücretleri Kim Tarafından Belirleniyor?

Dosya başı da Bilirkişi Daire Başkanlığının belirlemiş olduğu Bilirkişilik asgari ücret tarifesi üzerinden alırlar. Ancak hakim işin önemine ve zorluğuna göre bu ücreti takdir yetkisini de kullanarak ciddi oranda ücreti artırabilir. Hakimleri ve savcıların dosya başına ücretleri fazla takdir etmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Günümüzde Türkiye’nin ekonomik ve sosyokültürel açıdan en önemli şehirlerinden birisi İSTANBUL’dur. İstanbul gibi büyük şehirlerde mahkemelerin sayısı ve dosya sayıları çok fazla olduğundan bilirkişilere olan talep diğer illere göre daha fazladır. Büyük şehirlerde de diğer küçük illerde de isim yapmış bilirkişiler çok daha fazla görevlendirilmekte ve daha çok kazanabilmektedirler.

Şunu belirtmeden geçmekte istemiyorum mahkemelerde bilirkişi olarak çağrılmak için bilirkişiler arasında büyük bir yarış bulunmaktadır. Aynı listede aynı uzmanlık alanındaki bilirkişilerin kazançları arasında çok büyük farklılıklar olabilmektedir. Örneğin İstanbul’da İnşaat mühendisi Ahmet bey ve Ayşe hanım adında iki bilirkişi bulunmaktadır. Ahmet bey ayda 200 dosya alırken Ayşe hanıma ayda 2 dosya gelebilmektedir. Bu da bilirkişiler arasında gelir adaletsizliğine neden olmaktadır.

Ayrıca çok özensiz ve hatalı bilirkişi raporu hazırlayan bilirkişileri mahkeme hakimleri görevlendirmemektedir. Bazı bilirkişilerde bu durumdan şikayetçi olsa da adaletin tesisi için oldukça faydalıdır. Bu şekilde iyi rapor düzenleyen özenle yazan bilirkişilere fırsat verilmişte olmaktadır.

Bilirkişi Ne Kazanır ?

Bilirkişisine göre değişir bazı bilirkişiler yılda 1000 bilirkişi raporu yazabilmektedir. Bu sebeple kazançları da ona göre hesaplanmalıdır. Kimi bilirkişi yılda toplam 50 rapor yazmakta ona göre ücrete hak kazanmaktadır. Ama iyi çalışan bir bilirkişi çok güzel rapor yazıp mahkemelere kendini sevdirmişse yılda 200 bin 300 bin lirada kazanabilir.

Bilirkişi Raporu Ücreti Ne kadar?

Bilirkişi raporu ücreti yukarıdaki tarifeyi indirip baktıysanız mahkemelere göre değişmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi için Ayrı Sulh Ceza İçin ayrı olarak belirlenmiştir. Ancak bu mahkemelerdeki dosyaların kapsamına zorluk derecesine harcanan mesaiye göre bilirkişi raporu ücreti farklılık göstermektedir. Örneğin laptop için değer tespiti yapılması ile bir fabrikanın değer tespitinin yapılmasına harcanan emek çok farklıdır o yüzden raporuna göre ücret de değişmektedir. 

Bilirkişi Rapor Ücreti Ne Zaman Ödenir ?

Bilirkişi raporu mahkemenin çalışma şekline göre değişir. Kimi mahkeme raporu düzenledikten kısa bir süre sonra öderken kimi mahkeme dosyada yeterli gider avansı yok diyerek ödemeleri geciktirebilirler. Yani kesin bir süresi yoktur. 

Bilirkişi raporu ücreti çok geciktirilirse ne yapmalıyım ?

Eğer raporunuzu yazdınız ancak mahkeme bir türlü ödeme yapmıyor ise mahkemenin önce yazı işleri müdürü ile görüşülüp ücretin ödenmesi talep edilebilir. Eğer yazı işleri müdürü de ödemeyi çözüme kavuşturmazsa mahkemenin hakimi ile görüşülebilir. 


ReklamReklam


Bilirkişilerin Kazançlarındaki Adaletsizliğin Çözümü İçin Neler Yapılıyor?

Bilirkişi Bölge Kurulları emeğinin karşılığını adil bir şekilde değerli bilirkişilere ulaştırmak için kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir. 2020 yılında da bilirkişilerin bakabileceği aylık dosya sayısı belirlenip dosyaların listedeki tüm bilirkişilere eşit dağıtılması sağlanmaya çalışmaktadır.

Somut bir örnek verecek olursak nüfusu 1 milyonun üzerindeki bir şehrimizde inşaat mühendisi olan bir bilirkişiden öğrendiğimiz kadarıyla 2014 yılından 2019 yılına kadar mahkemelerden almış olduğu ücret 1.400.000,00 TL nin üzerindedir.. Bu tutar bilirkişiye ödenen net tutardır. Gelir vergisi vs kesintiler düştükten sonra.. Bu tablodan yıllık 500 civarı dosya alan ( mahkemeden 500,00 TL dosya başı olarak hesapladığımızda ) bir bilirkişi aylık 20.000,00 TL civarında gibi gelir elde edebilmektedir.

Başka bir örnek verecek olursak Aktüerya uzmanlık alanında bir bilirkişi yılda 1000 den fazla bilirkişi raporu mahkemeye sunmuştur. Böyle bir bilirkişinin çok fazla bilirkişi raporu yazmasının önüne geçmek ve listedeki bilirkişilerin eşit görevlendirilebilmesi için bilirkişilerin aylık bakabileceği dosya sayısı çalışması 2021 yılında hayata geçti ve şubat 2021 itibari ile bilirkişiler aylık toplu dosya 60 tane tekli dosya 30 tane alabilmektedir.

Bilirkişilere tevzi sistemi getirilmesi bilirkişilerin en önemli talebidir. Çünkü yetkin ve kaliteli rapor hazırlayabilecek bilirkişiler dosya alamadıkları için bilirkişilik yapmayı bırakmaktadır.


ReklamReklam


Bilirkişi Ücretleri Üzerinden Kesinti Yapılıyor Mu?

Bilirkişilere yazmış oldukları rapor karşılığında ödenen ücretlerden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesilmektedir. 2020 yılında bilirkişilerin ödeyecekleri gelir vergisi oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

22.000 TL’ye kadar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 3.300 TL (ücret gelirlerinde
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası
%27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası %40

Örneğin 60.000 TL gelir elde ettiğiniz bir yıl geçirdiğinizi düşünüp tabloyu değerlendirelim. 49.000 TL-120.000 TL bandına tekabül eder bu değer. Bu durumda 49.000 TL için gelir vergisi net belirlenmiştir; 8700 tl Geri kalan gelir için ise %27 oran verilmiştir.

 60.000 – 49.000 = 11.000

11.000 x %27 = 2970 TL

8700 +2970 = 11.670 TL toplam vergi hesaplanır.

Bilirkişilerin Alabileceği Asgari Ücret Tarifesi İle İlgili Sayfamıza Gitmek İçin Tıkla

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin