bilenol.com

En büyük bilirkişi Hataları

Bilirkişilik dışarıdan bakıldığında çok kolay bir iş gibi görülmektedir. Mahkemelerin bilirkişilere bakışı çoğunlukla kopyala yapıştır yapıp iki satır yazıp çok para kazandığı yönündedir. Oysa ki bilirkişilik sanıldığı kadar kolay bir iş asla değildir. Bilirkişilik çok büyük sorumluluktur. Bilirkişinin asli sorumluluğu dosyada istenilen detaylı ve özel bilgi sunmak olsa bile bazı sıkıntılı durumlarda kalıp dosyayı baştan sona incelemek zorunda kalan, dosyayı özetlemek durumunda bırakılan, adaletin tesisini doğrudan etkileyen bir konuma gelebilmektedir. Bu sebeplerle en büyük bilirkişi hataları neler bunları sizlerle paylaşıp bu hataları yapmamanız için yardımcı olmaya çalışacağız.

Bu sayfada 10 yıldan daha eski bilirkişilerden öğrendiklerimizi ve bilirkişi kurulları kurulduktan sonra bilirkişi kurullarının karşılaştıkları sıkıntılı durumları, bu sıkıntılı durumla karşılaşmaması için yapmaları gerekenleri anlatacağız.

En Büyük Bilirkişi Hataları (5 Tane)

Bilirkişiler her ne olursa olsun raporlarında asla hukuki değerlendirme yapmamalıdır.  Bilirkişilerin yazdıkları raporlar bazı kişileri memnun ederken bazı kişileri de rahatsız edebilmektedir. Bilirkişi raporundan rahatsız olan kişiler veya vekilleri daha sonra bilirkişileri şikayet edebilmektedirler. Yapılan şikayetlerin gerekçeleri ” bilirkişinin hukuki değerlendirme yaptığı” yada ” bilirkişinin raporunu geç teslim ederek dosyayı sürüncemede bırakması” genellikle olmaktadır. Ayrıca bilirkişi kurulları hukuki değerlendirme yapıldığını tespit ederse bilirkişiyi listeden çıkartabilmektedir.

Bilirkişilerin en çok yaptığı hataların başında bilirkişi raporunu süresinde teslim etmeme gelmektedir. En büyük bilirkişi hataları arasında olan raporu geç teslim etmek şikayetlerin de başında gelmektedir. Yapılan şikayetleri bilirkişi kurulu incelemektedir. Bilirkişi kurulları raporların gecikip gecikmediğini teslim tutanağından ve bilirkişi raporunun teslim tarihine bakarak kolayca tespit edebilmektedir. Bilirkişi kurulları bilirkişinin dosyayı geciktirdiği sürenin uzunluğuna göre ve bilirkişinin daha önce geciktirdiği dosya sayısına bakarak (1 ay 3 ay 6 ay veya süresiz olarak)  bilirkişi listesinden çıkarma cezası verebilmektedir. 

Bilirkişi kurulları dosyaların gecikmemesi için 2019 yılında yeni bir uygulama getirmiştir. Eğer bilirkişi raporunu zamanında teslim etmezse yeni bilirkişi raporu almasına Uyap sistemi müsaade etmemektedir. Yani bilirkişi üzerindeki geciken dosyayı teslim etmezse yeni dosya alamamaktadır. Ayrıca Uyap sisteminde hangi bilirkişinin kaç dosya aldığı, raporu teslim etmesi gereken süre, teslim tarihi ve geciktirdiği süre gibi bilgiler görüntülendiği için bilirkişilerin performansı kolaylıkla tespit edilmektedir.

Bilirkişilerin raporunu geciktirmeden dolayı ceza almamak için yapabilecekleri nelerdir?

Bazı bilirkişilerle mahkemeler çok çalıştığı için teslim tutanağı düzenlemeden görevlendirme yapabilmektedir. Her ne olursa olsun teslim aldığınıza dair teslim tutanağını hem imzalayın hem imzalattırın. Bilirkişi raporunu bir suret fazla düzenleyin mahkemeye sunduğunuzda mahkemeden bilirkişi raporunu havale etmesini isteyin ve havale ettirdiğiniz raporu saklayın.

Bazı bilirkişiler aynı mahkemeden çok sayıda dosya ( Toplu Dosya) alabilmektedir. Böyle toplu dosya verildiğinde genelde tüm dosyalara 15 gün gibi süreler verilebilmektedir. Eğer elinizde rapor yazılacak çok dosya var ve bunları yazmaya yeterli zamanınız yoksa ilgili mahkemelere ek süre talebi dilekçesi yazarak göndermelisiniz. Mahkeme size sözlü olarak önemli değil bir kaç gün sonra getirin gibi bir teklifte bulunursa asla kabul etmeyin muhakkak ek süre talebinde bulunun. Söz uçar yazı kalır bunu asla unutmayın.

Bilirkişiler bazı durumlarda bilirkişilik yapmaktan vazgeçebilirler. Bilirkişilik yapmak istemeyen bilirkişi bunu mahkemeye bildirmelidir. Mazeret dilekçesi yazarak “dosyanın bilirkişinin uzmanlık alanı dışında olması” “bilirkişinin tecrübesinin dosya kapsamında olmaması” “örneğin şehir dışında olmak”  “sağlık durumu” “dosya tarafının akrabası olması” “dosyadaki taraflardan birinin bilirkişinin işyeri olması” “hamilelik nedeniyle şehir dışına çıkamıyor olmak” vb. sebeplere dayanarak mazeret dilekçesi yazılarak mahkemeye sunulabilir.  Bir dosyada bu sebeplerle bilirkişilik yapmak istemiyorsanız dosyanın gecikmesine sebep olmadan en kısa sürede mazeret dilekçesi yazarak dosyayı mahkemeye muhakkak iade edin.

Bilirkişiler raporlarını yazarken çok dikkatli bir şekilde yazmalıdır. Raporlarını bilirkişiliğin meslek etiğine uygun yazmalıdırlar. Bilirkişi raporu eksiksiz olmalıdır. Bilirkişi ne davacı ne davalıdan taraf olmamalıdır.

 

 

BENZER SAYFA

Exit mobile version