Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi


ReklamReklam


Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi olmak için SPK’dan lisans alınması gerekmekte. SPK’dan alınan ” Gayrimenkul Değerleme Lisansı” olan kişiler Bilirkişilik Bölge Kurullarına başvurup bilirkişi listesine kayıt olduktan sonra ise aylık 10000,00 TL ve çok daha fazlasını kazanabilmektedirler.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının mahkemelerden aldıkları ücretler duyuldukça bu lisansı almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Gayrimenkul değerleme lisansına sahip olmak çok kolay da değildir.

Özellikle Mahkemelerde görülen Kamulaştırma davalarında görevlendirilen bilirkişi heyetlerinde olmazsa olmazdır gayrimenkul değerleme uzmanları. Bu yüzden çoğu mühendis gayrimenkul değerleme lisansı almıştır.

Gayrimenkul Değerleme Lisansı alabilmek için en az 4 yıllık Lisans bitirmiş olmak gerekmektedir. Daha sonra Gayrimenkul Değerleme Lisansı sınavından başarılı olunması gerekmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sınavını Kim Düzenliyor ve Sınav Konuları Nelerdir?

Sermaye Piyasası Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından sınavlar düzenleniyor.

Sınavın konuları

1. Dar kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları
1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
1.2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1
1.2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1
1.2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

2. Gayrimenkul Değerleme Esasları
2.1. Değerlemeye İlişkin Temel Kavramlar ve Çerçeve
2.2. Değerleme Konusu Olan Malların Sınıflandırılması 
2.3. Değerleme Süreci ve Yöntemleri
2.4. Değerleme Matematiği ve Uygulamaları
2.5. Gayrimenkul Piyasaları ve Kurumları 
2.6. Gayrimenkul Finansmanı ve Araçları (İpotek Kredileri dahil)
2.7. Değerlemeye İlişkin Düzenlemeler ve Örgütler

3. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
3.1. İnşaat Sektörüne İlişkin Genel Bilgiler ve Çalışma Esasları
3.2. Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonu, Finansal Tablolara İlişkin Genel Bilgiler 
3.3. İnşaat İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
3.4. Vergi Mevzuatında ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İnşaat İşleri ile İlgili Düzenlemeler
3.5. İnşaat ve Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

4. Gayrimenkul Mevzuatı
4.1. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ III-62.3
4.2. Türk Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri),  Sınırlı Ayni Haklara (779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri 
4.3. İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
4.4. İskan Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu
4.6. Belediye Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
4.8. Kamulaştırma Kanunu
4.9. Tapu Kanunu ve İlgili Mevzuat
4.10. Kadastro Kanunu
4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği
4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği
4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
4.14. Emlak Vergisi Kanunu
4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

gayrimenkul değerleme lisansı veren yerler
Gayrimenkul Değerleme Lisansı hakkında daha detaylı bilgilere resmi tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Gayrimenkul değerleme uzmanlarına ek gelir kapısı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Kimdir ve Bilirkişilikteki Rolü Nedir?

Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı tarafların hak ve faydalarının değerlemesini yapan yetkin kişidir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları aynı zamanda adliyelerin vazgeçilmez bilirkişileridir. Bu yüzden de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece 05.02. kodlu Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme) alt uzmanlık alanında bilirkişilik başvurusunda bulunmaları şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan bilirkişilik temel eğitimi alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz.

05.02 Kamulaştırma dışındaki bilirkişilik alt uzmanlık alanlarında bilirkişilik nasıl yapabilirim?

Diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuru yapmaları halinde gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından da, bilirkişilik temel eğitimi ile fiilen beş yıl çalışma şartları aranır.

Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası alır ve diğer uzmanlık alanında 5 yıl çalıştığınızı kanıtlayabilirseniz eğer diğer bilirkişilik uzmanlık alanlarında da bilirkişilik yapabilirsiniz.


Reklam


Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi ‘lerin Bilirkişilik Yapabileceği Alt Uzmanlık Alanları Nelerdir?

05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)

Sadece 05.02 kodlu uzmanlık alanında Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası istenilmez. Aşağıdaki uzmanlıkların tamamı için temel eğitim sertifikası istenmektedir.

17.01 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ALANLARININ SEÇİMİ

17.02 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ PARSEL, YAPI, EKLENTİ VE MÜŞTEMİLATLARIN MEVCUT DURUMLARININ ÖLÇÜMÜ, TESPİTİ VE VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

17.03 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KATILIM DEĞERİNİN VE ORANININ BELİRLENMESİ İLE HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ

17.04 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DEĞERLEME HİZMETLERİ, DAĞITIM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME

18.02 YAPI DEĞERLEME

18.03 TARİHİ YAPILAR VE KORUMA ALANLARININ DEĞERLEMESİ

18.04 YAPI MALİYETİ VE TESPİTİ

18.05 İNŞAAT İLERLEME SEVİYESİ ANALİZİ

18.06 GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE PROJE DEĞERLEMESİ

18.07 GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE FİNANSMANI

18.08 GAYRİMENKUL YATIRIM YÖNTEMLERİ

18.09 KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLEMESİ

18.10 GAYRİMENKUL DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ VE KULLANIMI

18.11 GAYRİMENKULLERİN YÖNETİMİ, KULLANIMI, KORUNMASI VE ÇEVRE TAZMİNATLARI

18.12 YAPI KOOPERATİFLERİNİN TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ

18.13 YABANCI GERÇEK KİŞİLER VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ VE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ

18.14 BİNA VE TESİS YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI

18.15 GAYRİMENKULLERİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE (TMS) VARLIK DEĞERLEME İŞLEMLERİ

Alt Uzmanlık Alanı Kodu Alt Uzmanlık Alanı Adı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Bilirkişi ‘de Aranan Nitelikler
05,02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-“Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.01 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ALANLARININ SEÇİMİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.02 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ PARSEL, YAPI, EKLENTİ VE MÜŞTEMİLATLARIN MEVCUT DURUMLARININ
ÖLÇÜMÜ, TESPİTİ VE VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ
1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.03 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KATILIM DEĞERİNİN VE ORANININ BELİRLENMESİ İLE HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.04 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DEĞERLEME HİZMETLERİ, DAĞITIM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
18.02 YAPI DEĞERLEME 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

 

Yorumlar: 4

 1. BEKİR SIDDIK TEKİN dedi ki:

  MADDE 38. (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: … f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

  MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

  b) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.

  c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

  ç) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

  d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

  e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

  f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

  g) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

  Madde 15 – (Değişik: 3/11/2016-6754/39 md.)
  Bu Kanun uyarınca mahkemelerce görevlendirilen bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulları
  tarafından hazırlanan listelerden seçilir ve bunlar hakkında Bilirkişilik Kanunu ve 12/1/2011
  tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.
  Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi kurulunun oluşturulması zorunludur. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans
  veya doktora yapmış uzmanlar ya da 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
  göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları arasından seçilmesi zorunludur. Gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve
  fiilen beş yıl görev yapma şartları; yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından ise
  fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz ve bu uzmanlar kayıtlı oldukları bilirkişilik bölge kurulunun yargı çevresiyle sınırlı olmaksızın görevlendirilir

  hangisini baz alacağız

  • bilirman dedi ki:

   Bizden öğrenmek istediğiniz tam olarak nedir? Siz spk lisansını yeni aldınız 5 yıllık mesleki deneyime sahip değilmisiniz?

  • BEKİR SIDDIK TEKİN dedi ki:

   evet spk lisansını yeni aldım ve 5 yıllık mesleki tecrübem yok.ben şu durumda bilirkişiliğe başvursam kabul edilir miyim (temel bilirkişilik eğitimi aldıktan sonra)

  • bilirman dedi ki:

   kabul edilip edilmemeniz Bilirkişi Kurulunun takdirindedir. Biz şartları taşıma yönünden ele alıyoruz. Şartlar arasında 5 yıl mesleki deneyim bulunmakta. GDU uzmanları birliği ile iletişime geçip onlardan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yorumunuzu ekleyin