Hakem Heyeti Bilirkişisi Nasıl Olunur?

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
hakem heyeti bilirkişi

Hakem Heyeti Bilirkişisi Nasıl Olunur?


ReklamReklam


Ticaret İl Müdürlüklerince, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Türkiye Genelinde mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, İl Tüketici Hakem Heyeti ve bağlı olan İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.

Hakem Heyeti Bilirkişiliği ile Bilirkişi Kurulları Bilirkişiliği aynı değildir. Bilirkişi Kurulunun oluşturduğu Bilirkişi Listesindeki Bilirkişiler Adliyelerce görevlendirilmektedir. Hakem Heyeti Bilirkişisini Ticaret İl Müdürlüklerine bağlı hakem heyetleri görevlendirmektedir. 

Bilirkişilik Bölge Kuruluna Bilirkişi olmak için bilirkişi adaylarınca alınan ” Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası ” ile hakem heyeti bilirkişiliğine de başvurabilirsiniz. 


Reklam
Reklam


HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİLİĞİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 • a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine   karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
 • b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 • ç)  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 • d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.
 • e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
 • f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.
 • g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.


Reklam
Reklam


BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ticaret İl Müdürlükleri farklı tarihlerde başvuru alabilmektedir. Örneğin İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü 15 Ekim 2020  tarihine kadar başvuru alıyorken Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü 27 Kasım 2020 tarihine kadar başvuruları almaya devam etmektedir.  Hangi İle başvuru yapılacaksa o ilin ticaret il müdürlüğü web sitesi kontrol edilerek başvuru yapılmalıdır.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER NELER
 
Başvuru dilekçesine,

 • a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.
 • c) Adli sicil kaydı belgesi.
 • ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.
 • d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.
 • e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.
 • f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.
 • g) İki adet vesikalık fotoğraf.
 • ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.
 • h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.
 • ı)  Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyanların eklenmesi gerekir.

En Çok İhtiyaç Duyulan Hakem Heyeti Bilirkişi

Ayakkabı Satıcısı/Tamircisi, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Bilgisayar Mühendisi, Beyaz Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesı, bulaşık makinesı, fırın vb.), Bisiklet-Şarjlı Bisiklet,  Bilgisayar Programcısı, Çanta İmalatçısı, Değerli Taş, Deri Ürünleri, Diğer Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testere, matkap vb.), Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.) , Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.), Elbise Tasarımcısı, Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.), Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı vb.)  Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Eşya Değer Tespiti, Fotoğraf Makinesı, Gayrimenkul Değerleme, Gıda, Giyim ve Tekstil, Gıda Mühendisi, Gümüş Eşya ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzellik Hizmeti, Halı-Kilim, Hesap Bilirkişisi (sosyal mali içtimai durum araştırması dahil), Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.), İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat), Kâğıt Ürünleri, Kişisel Sağlık Cihazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ),  Kozmetik Ürünler,  Kuyumcu, Makine Mühendisi, Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Motosiklet–Şarjlı Motosiklet Optisyen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv  (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.) Parfümeri, Parke,  Petrol ve Ürünleri, Saat Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu Şekerleme İmalat, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.

Hakem Heyeti Bilirkişi Başvuruları Nasıl Değerlendiriliyor?

İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.

Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.
 
Yemin
 
Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.

Listelerin İlanı

Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Erzurum Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 


Reklam
Reklam


 

Yorumlar: 2

 1. Mustafa ESER dedi ki:

  Birde hakem heyeti bilirkişi raporlarının TÜBİS sistemi üzerinden nasıl gönderileceği ile ilgili kısa öz bir bilgi olursa güzel olur. Çünkü yeni bir oluşum ve internette bununla ilgili geniş bir bilgi yok. TÜBİS’ten yüklemiş olduğun bilirkişi raporu pdf formatında imzasız olacağı için kabulu mümkün görünmüyor, ama sistem kullanılarak rapor gönderilmesi lazım diye düşünüyorum, nasıl bir çelişki içinden çıkamadım.

  • bilirman dedi ki:

   Pdf formatındaki belgeleri de e-imza ile imzalanması mümkündür. Talebiniz doğrultusunda araştırma yapıp en kısa sürede talebinizle ilgili bilgileri de paylaşacağız.

Yorumunuzu ekleyin