Harici Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

Harici Bilirkişi


ReklamReklam


Harici Bilirkişi Kimdir?

Harici Bilirkişi denir. Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık alanında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurullarının listelerinden, burada da bulunmaması halinde listelerin dışından bilirkişiliğe kabul şartlarını taşıyan kişiler görevlendirilir haricen görevlendirildiği için harici veya haricen bilirkişi isimleri kullanılmaktadır.

Harici Bilirkişi Hangi Durumda Eklenir?

Adliyelerin ve diğer resmi kurumların ihtiyaç duyduğu bilirkişileri, bölge kurullarını listesinde olmadığı veya bilirkişilerin görev için uygun olmadığı durumlarda mahkeme işlemlerinin sürmesi için liste dışından görevlendirme yapılır.

Bilirkişi Yönetmeliğinde Liste Dışında Bilirkişinin Yeri

Bilirkişi Daire Başkanlığının web sitesinden alınan Bilirkişi Kanunu ve Yönetmeliği Aşağıda sunulmuştur.

Not: Bölge Listelerinde yer almayan ancak haricen görevlendirilen bilirkişilerin 2018 için önce teslim aldıkları ve 2018 yılı rapor sundukları dosyalardan ücretlerinin ödenmesi için harici bilirkişi eklenmekte.

Haricen bilirkişi olarak görevlendirilmesi için nereye başvurulmalıdır?

Bilirkişiye ihtiyaç duyan mahkeme veya kurum yetki çevresine göre ilgili Bilirkişilik Bölge Kuruluna Uyap üzerinden “harici bilirkişi talebi gönder” butonu üzerinden talep gönderir. Bilirkişilik kurulu yaptığı kontrol sonucu mahkemeden liste dışı görevlendirilme istenilen kişinin görev alması uygun ise kabul eder. Eğer mahkemeden gelen talebi uygun görmezse talep red edilir.

Bilirkişilik Kurulundan liste dışı görevlendirme talebine onay alınmadan bilenkişi keşfe götürülemez. Bilirkişilik kurulundan harici bilirkişi talebine onay alınmadan bilirkişiye dosya verilip rapor aldırılmaz. Eğer bilirkişilik kurulundan harici bilirkişiye talebine onay alınmadan rapor aldırılırsa bilirkişi raporu ücreti ödenmesinde problemler yaşanmaktadır.

Haricen bilirkişi olmak için şahsen bilirkişi kuruluna ve mahkemeye başvuru yapılmaz. Mahkemelerde Yazı İşleri Müdürleri, katipler veya mübaşirler haricen bilirkişi seçip görevlendiremezler. Bilirkişiyi her durumda sadece İlgili Mahkemenin Hakimi veya Cumhuriyet Savcısı görevlendirebilir.

Mahkemelere haricen bilirkişi olmak için başvuru yapılmaz. Mahkemeler örneğin bir Prof.Dr inşaat mühendisi bir bilirkişiye ihtiyaç duyarsa bunu en yakın üniversiteye resmi yazı yazarak üniversiteden uygun kişilerin bilgilerini ister ve daha sonra Bilirkişilik Bölge Kuruluna talebini gönderir.


Reklam


Haricen Bilirkişi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Temel bilirkişilik eğitimi sertifikası ve diğer gerekli eğitim sertifikaları olmadan yemin etmeden. Hiç masrafsız ve zahmetsiz şekilde bilirkişi olmuş olursunuz.

Haricen Bilirkişi Olmanın Kötü Yanları Nelerdir?

Bilirkişi siciline kaydınız yapılmaz. Listelerde kayıtlı olmadığınızdan ötürü bilgilerinizi ancak sizi tanıyan mahkemedekiler bildiğinden, çok fazla dosya alamazsınız ve büyük bir maddi kaybınız olur. Mahkemeler de liste dışında bilirkişi görevlendirirken ince eleyip sık dokumakta ve güvendikleri kişilerin bilirkişi olarak eklenilmesini bilirkişi kurullarından talep etmektedir.Ayrıca Listelerde kayıtlı olan bilirkişilerin uzmanlık alanları ve iletişim bilgileri Uyap üzerinde kayıtlı olması nedeniyle mahkemelerce kolaylıkla ve rahatça görevlendirirler. Haricen bilirkişilerde durum Uyap Üzerinden “harici bilirkişi talebi” oluşturulup bilirkişilik kuruluna gönderilir, talep bölge kurulunun onayından geçerse görevlendirilebilmektedir. Eğer İlgili Bilirkişilik Kurulu talebi onaylamazsa harici bilirkişilik yapamazsınız.

Harici Talep Nasıl Gönderilir?

Mahkemelerde görevli hakimlerin UYAP ekranlarından ” bilirkişiyi görevlendirme” menüsünde bulunan harici bilirkişi talebi gönder” butonu tıklandıktan sonra açılan ekranda gerekli olan kısımlar doldurulduktan sonra talep gönder denildikten sonra talep bilirkişilik bölge kurulu ekranlarına iletilmektedir.

Haricen Bilirkişi Talebi Hangi Durumlarda Kabul Edilir?

Terör bölgelerinde yapılacak keşiflerde,

Daha Önce Listeden görevlendirilen bilirkişinin keşif günü gelemeyeceğini bildirmesi üzerine keşifin aksamaması için,

Bilirkişilik Bölge Kurulunda istenilen uzmanlık alanında kimsenin bulunmaması ve diğer bölgelerden bilirkişilerin gelmesinin çok maliyetli ve zaman kaybına sebebiyet vereceği durumlarda,

Yada uzun süren davalarda daha önce rapor sunan liste dışı bilirkişiye ek rapor için görevlendirildiği durumlarda,

Yukarıda belirtilen durumlarda haricen bilirkişi talebi bilirkişilik kurulları tarafından kabul edilmektedir.

Listede Olmayan Kişilerin Görevlendirilmesi Haksızlık Mıdır?

Bölge Bilirkişi Kurulu listesinde bilirkişi varken dışarıdan bilirkişi görevlendirmek adil değildir. Ancak aldığımız bilgiler doğrultusunda en fazla haricen bilirkişi talebi Doğu ve Güneydoğu illerinden bilirkişi kurullarına gönderilmektedir. İlerleyen zamanlarda listede yeterli bilirkişi olduğunda haricen bilirkişi talepleri bitme noktasına gelecektir.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin