Harita Mühendisi Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
harita mühendisi bilirkişi

Harita Mühendisi Bilirkişi


ReklamReklam


Harita Mühendisi ve Harita Teknikerlerinin  bilirkişi olabilmesi için taşıması gereken şartları, bilirkişi olmak için alması gereken diploma/sertifika vs belgeleri, başvurunun nasıl yapılacağını anlatacağız. Bu şartları taşıyan ve gerekli belgelere sahip olanların nasıl Harita Mühendisi Bilirkişi olacağını ve bilirkişilik yapabilecekleri uzmanlık alanlar neler bunları en ince ayrıntısına kadar anlatacağız.

Harita teknikeri ve harita mühendislerinin bilirkişilik uzmanlık alanları benzer olduğundan ikisini birlikte inceleyeceğiz. Ancak sayfanın alt kısmında harita teknikerlerinin bilirkişi uzmanlık alanlarını ayrı harita mühendislerinin bilirkişi uzmanlık alanlarını ayrı olarak göstereceğiz.

Ülkemizde 1500 kişiden fazla kişi harita mühendisi bilirkişi olarak bölge bilirkişi listesinde yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda Bilirkişi Kurullarında bulunan Harita ve Kadastro temel uzmanlık alanındaki harita mühendisi bilirkişiler ile harita teknikeri bilirkişilerin sayıları gösterilmiştir. En fazla harita mühendisi ve harita teknikeri bilirkişiye Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulunun ihtiyacı olduğu görülmektedir.

İstanbul Bilirkişi Kurulu Listesinde 283
İzmir Bilirkişi Kurulu Listesinde 175
Bursa  Bilirkişi Kurulu Listesinde 157
Ankara Bilirkişi Kurulu Listesinde 153
Diyarbakır Bilirkişi Kurulu Listesinde 110
Adana Bilirkişi Kurulu Listesinde 105
Sakarya Bilirkişi Kurulu Listesinde 104
Antalya Bilirkişi Kurulu Listesinde 102
Samsun Bilirkişi Kurulu Listesinde 87
Kayseri Bilirkişi Kurulu Listesinde 76
Gaziantep Bilirkişi Kurulu Listesinde 67
Trabzon Bilirkişi Kurulu Listesinde 65
Konya  Bilirkişi Kurulu Listesinde 40
Van Bilirkişi Kurulu Listesinde 15
Erzurum Bilirkişi Kurulu Listesinde 12
Toplam Harita Mühendisi/Harita Teknikeri Bilirkişi Sayısı 1551

Harita Mühendisinin Bilirkişi Olması için taşıması gereken şartlar nelerdir?

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak harita mühendisi/harita teknikeri bilirkişilerde aşağıda maddeler halinde yazan bilirkişiliğe kabul şartları aranmaktadır. 

   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

   d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

   e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.( Daha fazla bilgi…)

   f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak. ( Daha fazla bilgi…)

   g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

   h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak. Aşağıda bahsedilen EK-2 isimli döküman bulunmaktadır. 

EK-2 Aranan Nitelik Dökümanını Bilgisayarıma İndir

Ek-2 İsimli belge ve Ek-1 isimli belge harita mühendisi/Jeodezi/Fotogrametri/Geomatik ve Harita Teknikerleri bilirkişi adayları için ayrıntılı olarak incelenmiş ve bilirkişi adaylarının seçebilecekleri tüm alt uzmanlık alanlar tespit edilmiştir. Bu alt uzmanlık alanlarında aranan nitelikler aşağıdaki tabloda detaylı olarak ve ilgili kısımlar vurgulanmıştır. Örneğin 05.02 Kamulaştırma uzmanlık alanında harita teknikerleri bilirkişilik yapamazlar. 


Reklam


Harita Mühendisi Bilirkişi Bilirkişi Başvurusu Yaparken Hangi Alt Uzmanlık Alanlarını Tercih Edebilir?

Bilirkişilik yapacakların gözden kaçırdığı çok önemli bir husustur uzmanlık alanı. Bilirkişi Kurulu bilirkişilerin rapor yazabileceği alanları her meslek için kısıtlamıştır. Bu kısıtlamanın sebebi de bilirkişilerin uzmanlık alanı sınırlarını aşmaması yani ehil olmadığı konuda rapor yazmasını önlemektir. Her meslek için ayrı ayrı temel ve alt uzmanlık alanı bilirkişi kurulu tarafından tespit edilmiştir. Temel ve alt uzmanlık alanlarının listesini indirmek için tıklayın.

Bilirkişi Daire Başkanlığı’nın belirledi Temel ve Alt Uzmanlık alanında bilirkişi olabilmek için aranan nitelikler bulunmaktadır. Bu aranan nitelikler Ek-2 isimli dökümanda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Temel ve Alt Uzmanlık Nedir?
Temel ve Alt Uzmanlık Alanının Detaylı Anlatımını görmek için resmi tıkla

Aşağıdaki tabloda harita mühendisi bilirkişi adaylarının bilirkişi portal üzerinden başvuru yaparken seçebilecekleri alt uzmanlık alanlarının tam listesi bulunmaktadır.

Harita Mühendisi Bilirkişinin Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
Harita Mühendisi Bilirkişilerin Seçebileceği Alt Uzmanlık Alanları

Harita Mühendislerinin Alt Uzmanlık Alanları ve Aranan Nitelikler Tablosu

ALT UZMANLIK ALANI ADI ALT UZMANLIK ALANINDAN ARANAN NİTELİKLER
05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik-mimarlık fakültelerinden mezun olmak ( Ziraat, İnşaat, Mimarlık, Elektrik, Çevre, Harita ve Kadastro, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makine vb.)
10.01 HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.02 KADASTRO
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.03 TAPU VE MÜLKİYET
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.04 İMAR UYGULAMALARI
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.05 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.06 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.07 FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.08 MÜHENDİSLİK YAPILARININ ETÜDÜ VE PROJELENDİRİLMESİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.09 KARTOGRAFİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.10 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
10.11 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, JEODEZİ VE NAVİGASYON
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik bölümlerinin birinden mezun olmak.
16.01 KENTSEL DÖNÜŞÜM POJE ALANLARININ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SINIRININ TESPİTİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.02 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ PARSEL, YAPI, EKLENTİ VE MÜŞTEMİLATLARIN MEVCUT DURUMLARININ
ÖLÇÜMÜ VE TESPİTİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.03 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANININ PARSELASYON PLANI YAPIMI VE UYGULAMASI
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.04 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.05 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA YAPI APLİKASYON PROJESİ, UYGULAMASI VE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.06 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ HER TÜR VE NİTELİKTEKİ PROJELERİN UYGULANMASI
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.07 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI KENT BİLGİ SİSTEMİNE UYGUN CBS VERİSİNİN HAZIRLANMASI
 • 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin