İnşaat Mühendisi Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

İnşaat Mühendisi Bilirkişi


ReklamReklam


Bilirkişilik Bölge Kurullarının en çok ihtiyaç duyduğu bilirkişilerin başında İnşaat mühendisi bilirkişiler gelmektedir. İnşaat Mühendisi Bilirkişi mahkemeler tarafından ev, işyeri, tarla, arsa gibi taşınmazların değer tespitlerinde sıklıkla görevlendirirler. Kamulaştırma dosyalarında ve diğer dava konularının çoğunda da inşaat mühendisi bilirkişi en ihtiyaç duyulanlardandır. Bu nedenle de İnşaat Mühendisliğinin Temel ve Alt Uzmanlık alanları oldukça fazladır.

İnşaat Mühendisi Bilirkişi Olunabilmesi için bilirkişi adaylarının taşıması gereken şartlar nelerdir?

 • a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak. 
 • b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 • ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 • d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
 • e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
 • f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
 • g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
 • h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak.

   

İnşaat Mühendisi bilirkişilik Başvurusu Yaparken Temel ve Alt Uzmanlık Alanından Kaç Tane Alt Uzmanlık Alanı Seçebilirim?

İnşaat Mühendisi Bilirkişiliği için Başvuru yaparken temel ve alt uzmanlık seçiminde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şartları Taşıdığınız Temel ve Alt Uzmanlık Alanı 100 tane de olsa istediğiniz kadarını seçebilirsiniz.

Örneğin: çift anadal yapmış hem inşaat mühendisi diplomasına hemde çevre mühendisi diplomasına sahip olan bir mühendis Devlet Su İşleri bünyesinde 6 yıl inşaat mühendisi olarak çalışmış daha sonra istifa etmiş olsun. Bu mühendis  6 yıl serbest olarak çevre mühendisi olarak çalışmış ve çalışmaya devam ediyor olsun. Bu kişi hem İnşaat mühendisliği uzmanlık alanında hemde çevre mühendisliği uzmanlık alanında bilirkişilik yapabilir.

Özetleyecek olursak 5 Yıllık tecrübe şartı bilirkişilik yapabilmek için en önemli bir şarttır. Bilirkişi olmak isteyenlerin en çok sıkıntı yaşadığı ve kafalarını en çok karıştıran bu mesleki tecrübe konusudur.

Not:İnşaat Mühendisliği Lisans bölümünü bitirip diplomayı alma tarihinden itibaren 5 yıl geçmesi 5 yıllık tecrübeden sayılmamaktadır. Diplomayı aldıktan sonra kamuda 5 yıl çalışmış olma durumu 5 yıl deneyimden sayılır. Diplomayı aldıktan sonra özel sektörde sigortası 5 yıl inşaat mühendisi meslek kodundan yatanlar 5 yıl mesleki deneyim var kabul edilir. Hem özel sektörde hem devlette çalışanlarda ise özel sektör ve kamudaki çalıştığı gün sayıları toplanır eğer toplam gün sayısı 5 yılı tamamlar ise bunlarda 5 yıllık deneyim şartını sağlamış kabul edilir. 5 Yıllık deneyim şartının en ince ayrıntısıyla anlatıldığı sayfamıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

inşaat mühendisi bilirkişi
inşaat mühendisi bilirkişinin uzmanlık alanlarının tamamı

İnşaat Mühendislerinin Bilirkişilik Yapabilecekleri Temel ve Alt Uzmanlık Alanları Nelerdir?

Aşağıdaki tablolarda sadece inşaat mühendislerinin bilirkişi başvurusu yaparken seçebilecekleri uzmanlık alanları gösterilmiştir. Ayrıca alt uzmanlıklarda aranan şartları da tabloya detaylıca işledik. Bilirkişi başvurusu yapmak isteyenler aşağıdaki alt uzmanlıkların tümünü isteyebilirler.

Alt Uzmanlık Alanı Kodu Alt Uzmanlık Alanı Adı İnşaat Mühendisi Bilirkişi ‘de Aranan Nitelikler
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI) 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik-mimarlık fakültelerinden mezun olmak ( Ziraat, İnşaat, Mimarlık, Elektrik, Çevre, Harita ve Kadastro, Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makine vb.).
Alt Uzmanlık Alanı Kodu Alt Uzmanlık Alanı Adı İnşaat Mühendisi Bilirkişi ‘de Aranan Nitelikler
13.01 YAPI DENETİM HİZMETLERİ ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.02 ETÜT-PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT UZMANLIK ALANI   1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.03 GEOTEKNİK ALT UZMANLIK ALANI   1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.04 HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.05 KIYI – LİMAN ALT UZMANLIK ALANI   1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.06 LABORATUAR HİZMETLERİ ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.07 ULAŞTIRMA ALT UZMANLIK ALANI   1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.08 YAPI MALZEMELERİ ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.09 YAPI STATİĞİ ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.10 YAPI MALİYETİ ANALİZLERİ ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.11 YAPIM YÖNETİMİ ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.12 DENİZALTI YAPILARI ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.13 YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
13.14 YALITIM ALT UZMANLIK ALANI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Alt Uzmanlık Alanı Kodu

Alt Uzmanlık Alanı Adı

İnşaat Mühendisi  Bilirkişi ‘de Aranan Nitelikler
16.01 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ALANLARININ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SINIRININ TESPİTİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.02 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ PARSEL, YAPI, EKLENTİ VE MÜŞTEMİLATLARIN MEVCUT DURUMLARININ ÖLÇÜMÜ VE TESPİTİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.03 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANININ PARSELASYON PLANI YAPIMI VE UYGULAMASI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.04 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.05 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA YAPI APLİKASYON PROJESİ, UYGULAMASI VE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.06 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ HER TÜR VE NİTELİKTEKİ PROJELERİN UYGULANMASI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
16.07 KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI KENT BİLGİ SİSTEMİNE UYGUN CBS VERİSİNİN HAZIRLANMASI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren mimarlık veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
Alt Uzmanlık Alanı Kodu Alt Uzmanlık Alan Adı İnşaat Mühendisi Bilirkişi ‘de Aranan Nitelikler
18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME, 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3- “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
4-“ Arazi ve Arsa Değerleme “ alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
18.02 YAPI DEĞERLEME 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3- “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
4-“ Yapı Değerleme, Tarihi Yapılar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
18.03 TARİHİ YAPILAR VE KORUMA ALANLARININ DEĞERLEMESİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“  Tarihi Yapılar ve Koruma Alanlarının Değerlemesi  “ alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  
18.04 YAPI MALİYETİ VE TESPİTİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“  Yapı Maliyeti ve Tespiti ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.    
18.05 İNŞAAT İLERLEME SEVİYESİ ANALİZİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“  İnşaat İlerleme Seviyesi Analizi ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  
18.06 GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE PROJE DEĞERLEMESİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“  Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Proje Değerlemesi ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  
18.09 KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLEMESİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-“  Kamu Taşınmazlarının Değerlemesi ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  
18.11 GAYRİMENKULLERİN YÖNETİMİ, KULLANIMI, KORUNMASI VE ÇEVRE TAZMİNATLARI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“ Gayrimenkullerin Yönetimi, Kullanımı, Korunması ve Çevre Tazminatları,” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  
18.12 YAPI KOOPERATİFLERİNİN TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“ Yapı Kooperatiflerinin Taşınmazlarının Yönetimi ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  
18.13 YABANCI GERÇEK KİŞİLER VE YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ VE TAŞINMAZLARININ YÖNETİMİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“  Yabancı Gerçek Kişiler ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimi ve Taşınmazlarının Yönetimi ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  
18.14 BİNA VE TESİS YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3-“ Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamaları ” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.  


Reklam


İnşaat Mühendisi Bilirkişi adaylarının ayrıca SPK’nın vermiş olduğu Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahipse, bu lisans inşaat mühendisi bilirkişi için daha fazla uzmanlık alanı seçme hakkı tanımaktadır. Aşağıdaki tabloda spk lisansı olanlarında seçebileceği uzmanlık alanları detaylıca anlatılmıştır.

Alt Uzmanlık Alanı Kodu Alt Uzmanlık Alan Adı

İnşaat Mühendisi Olup Ayrıca SPK lisansı Olanlarda  Aranan Nitelikler

05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-“Kamulaştırma (Gayrimenkul Değerleme-Taşınmaz Geliştirme)”alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.01 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ALANLARININ SEÇİMİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.02 KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ PARSEL, YAPI, EKLENTİ VE MÜŞTEMİLATLARIN MEVCUT DURUMLARININ ÖLÇÜMÜ, TESPİTİ VE VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.03 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KATILIM DEĞERİNİN VE ORANININ BELİRLENMESİ İLE HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.
17.04 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DEĞERLEME HİZMETLERİ, DAĞITIM DEĞERİNİN BELİRLENMESİ 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak. 2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak.

18.01


ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME, 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3- “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
4-“ Arazi ve Arsa Değerleme “ alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
18.02

YAPI DEĞERLEME 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Taşınmaz (gayrimenkul) geliştirme konusunda lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak.
3- “Arazi ve Arsa Değerleme ile Yapı Değerleme” alt uzmanlık alanında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
4-“ Yapı Değerleme, Tarihi Yapılar” alt uzmanlık alanında üniversitelerin lisans eğitimi veren inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümlerinden mezun olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.

Yukarıda tablolarda alt uzmanlıklarda aranan şartları taşıyan kişilerin tamamını bilirkişi kurulu kabul etmek zorunda değildir. Bilirkişi Kurulları bu şartları taşıyanlar arasındakilerden en liyakatli olanı seçebilir. Aşağıda liyakatin belirlenmesinde dikkate alınan hususlara ulaşabilirsiniz.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

 • Uluslararası düzeyde akredite olmuş örgün eğitim yapan gayrimenkul geliştirme ve yönetimi anabilim dalından yüksek lisans ya da doktora mezunu olmak,
 • Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans programından mezun olmak,
 • Kamulaştırma veya gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanlarında yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak,
 • Uygulamalı bilimler fakülteleri gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü lisans programından mezun olmak,
 • İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olmak,
 • Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak
 • Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar, dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bu sayfa Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın belirlediği uzmanlık alanları ve aranan nitelikler isimli belgelerden faydalanılarak Mart 2020 de hazırlanmıştır. Aklınıza takılan soruları aşağıya yorum olarak eklerseniz cevaplandırmaya çalışacağız.

 

Yorumlar: 2

 1. Gökhan Ölmez dedi ki:

  2021 yılı bilirkişilik temel eğitimi tarihi olarak bir tarih verebilir misiniz?

  • bilirman dedi ki:

   Temel eğitim için kesin bir tarih vermemiz mümkün değil ancak tahminen başvuru ilanı çıkmadan 1-2 ay önce eğitimi açacaklarını düşünüyoruz.

Yorumunuzu ekleyin