Meslek Odası Kaydı Olmazsa Bilirkişilik Yapabilir Miyim?

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
Oda Kaydı

Meslek Odası Kaydı Olmazsa Bilirkişilik Yapabilir Miyim?


ReklamReklam


Hem kamuda hem de özel sektörde çalışanlar bilirkişi olma şartlarını sağladığı taktirde bilirkişi olabilirler. Bilirkişiler önceden meslek odalarından talep edilmekteydi ve odalar bilirkişiyi seçip mahkemeye bildirmekteydi. Ancak bilirkişi kurulu kurulduktan sonra (2016-2017-2018-2019-2020)  bilirkişileri artık sadece mahkemeler görevlendirmektedir. Böyle olunca da meslek odalarının yetkileri daralmış oldu. Özellikle kamuda çalışan mühendisler meslek odası kaydı sildirmektedir. Çünkü oda artık bilirkişiyi görevlendiremiyor ve odaların da yeterli ve cazip faaliyetleri olmayınca aidat ödemek gereksiz görülüyor ve odalardan üyeler istifa etmektedirler.

Bazı Meslek Odaları “ üyelikten kendi istekleri ile ayrılmış olmaları nedeniyle mühendislik faaliyetinde bulunamayacaklarını bildirerek, odalardan çıkan kişilerin bilirkişi listesinden çıkarılmalarını bilirkişi kurullarından talep etmiştir.

Bilirkişi kurulları bu taleplere cevaben ” Bilirkişiliğe kabul şartlarını düzenleyen 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. Maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38. Maddelerinde, meslek odasına kayıtlı olma şartı bulunmamaktadır. Sadece, bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olduğunu ispatlamış olma şartı aranmaktadır. Ayrıca, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak şartı aranmaktadır. Meslek Odası’nın üyesi veya üyeleri hakkında disiplin yönünden meslekten ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklama cezası verdiği ve bu disiplin cezasının kesinleşerek Kurulu’muza bildirildiği taktirde bilirkişi listesinden çıkarma talebinin değerlendirilebileceği

Sonuç olarak mühendislerin bilirkişilik yapmak için meslek odasına kayıt olmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Odaya kayıtlı olmasanız da bilirkişilik rahatlıkla yapabilirsiniz. 

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak olan mühendislerde aşağıdaki şartlar aranır:

  • a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
  • b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
  • c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
  • ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
  • d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
  • e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.( Daha fazla bilgi…)
  • f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak. ( Daha fazla bilgi…)
  • g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
  • h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak. Aşağıda bahsedilen EK-2 isimli döküman bulunmaktadır. 

Yukarıdaki şartlar arasında meslek odasına kayıtlı olmak diye bir şart bulunmamaktadır.


Reklam


Bilirkişilik yapmak için oda kaydı zorunlu mu?

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişiyim oda kaydımı sildirirsem oda beni şikayet etse bilirkişi listesinden çıkarılır mıyım?

Cevap: Oda kaydını sildirmek bilirkişilikten çıkarılma sebebi değildir. 

Ziraat Mühendisliği Fakültesinden 2012 yılında mezun oldum fakat özel sektörde veya kamuda çalışmadım bilirkişilik yapabilir miyim?

Cevap: Mezuniyet tarihi mesleki deneyimi başlatmaz. Mühendis olarak 5 yıl çalıştıktan sonra bilirkişi olabilirsiniz.

Kamuda 7 yıldır inşaat mühendisi olarak çalışıyorum bilirkişi başvurusu yapacağım ancak odaya kayıtlı değilim bilirkişilik yapabilir miyim?

Cevap: Bilirkişilik yapmanızda bir engel yoktur.

Özel sektörde sigortalı olarak 5 yıldan fazla süredir çalışıyorum meslek odası kaydı olmasa bilirkişi yapamayacağım söyleniyor doğru mu?

Cevap: 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde meslek odasına kayıtlı olma şartı bulunmamaktadır. 5 Yıl Mesleki deneyim şartını sağladığınıza dair yazıyı e-devlet üzerinden SGK hizmet dökümünüzü alıp bilirkişi kuruluna sunabilirsiniz. 

Üniversitede İnşaat/Makine/Ziraat/Elektirik-Elektronik/Maden/Orman vs. Mühendisliğinden 2014 yılında mezun oldum ve odaya 2014 yılında kayıt oldum ancak sigortalı olarak özel sektörde toplam 3 yıl çalıştım bilirkişilik yapabilir miyim?

Cevap: Bilirkişi olma şartlarından “Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.” şartını sağlamadığınız için bilirkişilik yapamazsınız. Bilirkişi olabilmek için fiilen Özel sektör veya Kamuda 5 yıl (5*365=1825 gün) çalışmış olmanız gerekmektedir.  Odaya kayıt olduğunuz tarih mesleki deneyimin başladığı tarih olarak kabul edilmez. 

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin