Muhasebeci Bilirkişi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
muhasebeci bilirkişi

Muhasebeci Bilirkişi


ReklamReklam


Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Bağımsız Denetçilerin  bilirkişi olabilmesi için taşıması gereken şartları, bilirkişi olmak için alması gereken diploma/sertifika vs belgeleri, başvurunun nasıl yapılacağını anlatacağız. 

Ülkemizde 8400 kişiden fazla muhasebe temel uzmanlık alanında farklı mesleklerden bilirkişiler bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Bilirkişi Kurullarında bulunan muhasebe temel uzmanlık alanındaki bilirkişi sayıları gösterilmiştir. En fazla muhasebeci bilirkişiye Van Bilirkişilik Bölge Kurulunun ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.

Türkiye Geneli Bilirkişi Kurullarındaki Muhasebeci Bilirkişi Sayıları

İstanbul Bilirkişi Kurulu Listesinde 3295
Ankara Bilirkişi Kurulu Listesinde 1174
İzmir Bilirkişi Kurulu Listesinde 696
Antalya Bilirkişi Kurulu Listesinde 570
Adana Bilirkişi Kurulu Listesinde 532
Bursa  Bilirkişi Kurulu Listesinde 419
Sakarya Bilirkişi Kurulu Listesinde 345
Gaziantep Bilirkişi Kurulu Listesinde 311
Samsun Bilirkişi Kurulu Listesinde 247
Kayseri Bilirkişi Kurulu Listesinde 244
Konya  Bilirkişi Kurulu Listesinde 228
Trabzon Bilirkişi Kurulu Listesinde 131
Diyarbakır Bilirkişi Kurulu Listesinde 125
Erzurum Bilirkişi Kurulu Listesinde 56
Van Bilirkişi Kurulu Listesinde 44

 

Ayrıca Bilirkişi Kurullarının Bilirkişi Listesinde olan bilirkişilerin listede kalmaya devam etmesi için yapması gerekenlere ilişkin kısa bir not paylaşıyorum.

Bilirkişi adaylarının bilirkişilik yapabilmek için aldıkları ” Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” nın geçerlilik süresi 3 yıldır. Bilirkişilik Kurulduğu 2017 yılından itibaren Bilirkişi Daire Başkanlığının izin verdiği eğitim kuruluşlarının verdiği sertifikalar 3 yıl geçerlidir.

Bilirkişi Yenileme Eğitimi Sayfasına Gitmek İçin Tıkla

 

Muhasebeci Bilirkişi Olunabilmesi için bilirkişi adaylarının taşıması gereken şartlar nelerdir?

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak muhasebeci bilirkişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

   d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

   e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.( Daha fazla bilgi…)

   f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak. ( Daha fazla bilgi…)

   g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

   h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’de yer alan nitelikleri taşımak. Aşağıda bahsedilen EK-2 isimli döküman bulunmaktadır. 

EK-2 Aranan Nitelik Dökümanını İndir

EK_2


Reklam


MUHASEBECİLERİN BİLİRKİŞİ BAŞVURUSUNDA SEÇEBİLECEKLERİ ALT UZMANLIK ALANLARININ TAMAMI

Alt Uzmanlık Alanı 

Alt Uzmanlık için Aranan Nitelikler

42.12 İktisat, Ekonometri 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olmak.
42.15 Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olmak.
42.16 İşletme 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin lisans eğitimi veren fakültelerin alt uzmanlık alanlarına uygun bölümünden mezun olmak.
44.02 Türkiye Muhasebe Standartlarına (tms) Göre Varlık Değerlemesi-Menkul Varlıklar Değerleme İşlemleri 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Sermaye Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı,kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı sahibi olmak.
44.04 Gayrimenkul Sermaye İradı, Değer Artış Kazancı Ve Taşınmazlara İlişkin Diğer Vergilerin Matrahının Tespiti 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Sermaye Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı,kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı sahibi olmak.
3- “Gayrimenkul Sermaye İradı, Değer Artış Kazancı ve Taşınmazlara İlişkin Diğer Vergilerin Matrahının Tespiti” alt uzmanlık alanında Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olanlar da bilirkişilik başvurusunda bulunabilir.
44.05 Kamu Alacağı, İcra Ve İflas İşlemlerine İlişkin Değerleme 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Sermaye Piyasası faaliyetleri lisansları, türev araçlar lisansı,kurumsal yönetim derecelendirme lisansı, kredi derecelendirme lisansı sahibi olmak.
45.01 Genel Muhasebe 1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak, yada kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak ya da Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
45.02 Yönetim Muhasebesi 1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak, yada kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak ya da Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
45.03 Maliyet Muhasebesi 1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak,  yada kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak ya da Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
45.04 Ekonomi Ve Ekonometri 1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak, yada kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak ya da Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
45.05 Ticari İşletme Ve Şirketler Muhasebesi 1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak,
yada kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak ya da Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
45.06 Denetim 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin alt uzmanlık alanlarına uygun lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden veya bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak, yada kurum veya kuruluşların muhasebe birimlerinde yönetici olarak çalışmış olmak veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olmak yada Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
3-“Denetim” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için bağımsız denetçi belgesi sahibi olmak.
46 Bankacılık Ve Finans 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
46.01 Bankacılık İşlemleri 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
46.02 Banka Muhasebesi, Finansmanı Ve Mali Analizi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
46.03 Sermaye Piyasası 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
46.04 Finansal Kiralama 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
46.05 Kurumsal Finansman 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
46.06 Finansal Piyasalar Ve Türevleri 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
46.07 Uluslararası Finans İşlemleri 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2- Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya bankalarda ya da ilgili kurum veya kuruluşlarında yönetici,uzman veya müfettiş olarak çalışıyor veya çalışmış olmak. 
47.01 Yönetim Analizi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yapmış olmak.
47.02 Pazarlama Yönetimi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yapmış olmak.
47.03 İşletme Yönetimi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yapmış olmak.
47.04 Ticaret-üretim Maliyeti Analizi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yapmış olmak.
47.05 İnsan Kaynakları 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin siyasal bilgiler,iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık ve sigortacılık yüksek okullarından mezun olmak veya kurum veya kuruluşların yönetici pozisyonunda 5 yıl süre ile görev yapmış olmak.
3-“İnsan Kaynakları” alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe başvuru için; Üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünden mezun olmak veya kurum veya kuruluşların insan kaynakları birimlerinde yönetici pozisyonunda çalışıyor veya çalışmış olmak.
48.01 Yurt İçinden Alınan Vergi, Resim, Harç Ve Mali Yükümlülükler 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olmak veya Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olmak ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ruhsatına sahip olmak veya Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
48.02 Borsa Ve Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olmak veya Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olmak ya da Serbest  Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ruhsatına sahip olmak veya Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.
48.03 Kamu Maliyesi 1- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2-Üniversitelerin lisans eğitimi veren ilgili fakültelerin iktisat, işletme, maliye, bankacılık bölümlerinden mezun olmak veya Maliye Bakanlığı ve bağlı teşkilatlarında uzman, müdür, müfettiş kadrolarında çalışıyor veya çalışmış olmak ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) Ruhsatına sahip olmak veya Sayıştay mensubu olarak çalışmış olmak.

Başvuru Şartlarını ve Aranan Nitelikleri Taşıyan Tüm Muhasebeciler ( SMMM, YMM, MM, Muhasebeci vs.) Başvuru Yaptığında Bilirkişi Olarak Kabul Ediliyor Mu?

Yukarıda tablolarda alt uzmanlıklarda aranan şartları taşıyan kişilerin tamamını bilirkişi kurulu kabul etmek zorunda değildir. Bilirkişi Kurulları bu şartları taşıyanlar arasındakilerden en liyakatli olanı seçer. Aşağıda liyakatin belirlenmesinde dikkate alınan hususlara ulaşabilirsiniz.(detaylı bilgi için…)

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

 • İç denetim, risk yönetimi gibi alanlar ile yönetim danışmanlığı konusunda çalışma geçmişine sahip olmak,
 • VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinde sayılan tüm lisans belgelerine (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1,2,3 Lisansları, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, konut Değerleme Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı) sahip olanlar,
 • Uzmanlık alanına uygun programlarda yüksek lisans veya
  doktora ve üzeri akademik çalışmalar yapmış olanlar,
 • UKGK dan Bağımsız Denetçi belgesi almış ve/veya 3568 sayılı yasa kapsamında yetkilendirilmiş, Serbest Muhasebesi Mali
  Müşavir (SMMM) ve/veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) ruhsatına sahip olanlar,
 • İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olmak,
 • Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak
 • Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar, dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Bu sayfa Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın belirlediği uzmanlık alanları ve aranan nitelikler isimli belgelerden faydalanılarak Mart 2020 de hazırlanmıştır. Aklınıza takılan soruları aşağıya yorum olarak eklerseniz cevaplandırmaya çalışacağız.

bilirkişi başvuru sonucu
Bilirkişi Başvuruları Nasıl Değerlendiriliyor öğrenmek için resmi tıkla

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin