Tercümanlık

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
tercümanlık

Tercümanlık


ReklamReklam


Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları CMK’ya göre “Ceza Mahkemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince İlk Derece Adliyeleri tercüman ( Tercümanlık )  alımına ilişkin ilan çıkarırlar.

İlk Derece Adalet Komisyonları kendilerine bağlı olan ilçeler adına da tercüman alımını yapabilirler. Örneğin Erzurum Adli Yargı İlk Derece Komisyonu Aşkale, Çat, Horasan, Pasinler, İspir, Karayazı ve Tortum Adliyeleri Tercüman Listesini de oluşturmuştur.

Tercüman Bilirkişi ” Kullanımı Neden Hatalıdır?

Herkes tarafından Tercüman Bilirkişi olarak yaygın bir kullanımı olsa da tercümanlık ve bilirkişilik birbirinden farklıdır. Benzetecek olursak tercümanlık soğuk algınlığı ise bilirkişilik griptir. Tercüman Bilirkişi Kullanımı o yüzden hatalı bir kullanımdır. Bilirkişi Kurulları ve komisyonlar telefonla açıldığında çeşitli karışıklıklar olabilmektedir. Tercüman Listesinde sadece tercümanlar yer alır. Bilirkişi Listesinde her meslek gurubundan kişiler bulunmaktadır.

Bilirkişi Kurulu Bilirkişisi Özellikleri Adliyede Tercümanlık Özellikleri
Bilirkişi Başvurusu Bilirkişi Portal Üzerinden Bilirkişilik Bölge Kuruluna Sistem Üzerinden Yapılır. Tercümanlık Başvurusu Şahsen ve Erzurum İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıklarına Yapılır.
Bilirkişiler Bilirkişi Listelerine 3 yıl süreli Kaydolur. Tercümanlar Tercüman Listesine 1 yıl süreyle kaydolur.
Bilirkişilere Sicil Numarası verilir. Sicil numarası yoktur.
Bilirkişi Listeleri Çok Kapsamlıdır. Örneğin Ankara Bilirkişi Kuruluna Bağlı İller Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Kırşehir’dir. Ankara Bilirkişi Listesinde yer alan bir bilirkişi bu yedi ilde görev yapabilir. Ayrıca Bilirkişi Listesinde yer alan bilirkişiler başka bilirkişi kurulları tarafından da bazı durumlarda görevlendirilebilirler. Adliyede Tercüman Listesi dar kapsamlıdır. Örneğin Ankara Adliyesi tercüman listesine kayıtlı olan bir tercüman sadece Ankara ili çevresinde tercümanlık yapabilir.
Bilirkişilere ait iletişim İban eğitim vs bilgiler UYAP’ta kayıtlıdır. Mahkemeler kolaylıkla bilirkişileri bulup ulaşabilmektedir. Tercümanlara ait bilgiler sadece listeye kaydeden adliye komisyonunda bulunmaktadır.
Bilirkişilerin e-tebligat( UETS ) adresleri bulunmaktadır. E-Tebligat vasıtasıyla tebligat yapmak kolaydır. Tercümanların e-tebligatları yoktur.
Bilirkişiler görevlendirildikleri dosyaları ve yapılan ödemeleri Bilirkişi Portal üzerinden istedikleri zaman görebilirler. Adliyede Tercüman olanların böyle bir imkanı yoktur.
Bilirkişi Olmak Zordur. Adliyede Tercüman Olmak Daha Kolaydır.
Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğine Bilirkişiler tabidir. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe tabidir.
Bilirkişiler bir kaç uzmanlık alanında bilirkişilik yapabilirler. Örneğin İnşaat Mühendisi olan birisi aynı zamanda Almanca biliyor ve gereken şartları taşıyorsa hem inşaat mühendisliği alanında hem de almanca alanında bilirkişilik yapabilir. Sadece Almanca Tercümanlık yapabilir.

Yukarıdaki tablodaki veriler dikkate alındığında görülüyor ki bilirkişilik listesinde yer almak her konuda tercümanlıktan iyidir. Tercümanlık ve Bilirkişilik yaptıkları iş benzer olsa da birbirinden çok farklıdır. Bilirkişilik daha kapsamlı ve ayrıcalıklı bir iştir. Bilirkişi olma şartları tercüman olmadan daha ağırdır.

Bilirkişi Listesinde Almanca Alanında Bilirkişi Olmak İçin Ne Yapmalıyım?

Bilirkişi Alımı İlanında Ek-1 isimli belgeden Uzmanlık Alanınızı seçin. Ek-1 İsimli Belgeyi Burayı Tıklayarak indirebilirsiniz.

Ek-1 de 39.01 Yaygın Diller ( İngilizce, Almanca, Fransızca ) Bu Alt Uzmanlık Alanına kaydolan bilirkişiler Almanca diliyle ilgili bilirkişi raporu yazabilir, mahkemelerde çevirmenlik yapabilirler,

Almanca Bilirkişinin Uzmanlık Alanı
Ek-1 isimli belgeden ilgili kısıma ait ekran görüntüsü.

Almanca bilirkişi Olabilmek İçin aranan şartlar ise bilirkişi alımı ilanının ekindeki Ek-2 isimli belgede bulunmaktadır. Ek-2 isimli belgeyi burayı tıklayarak indirebilirsiniz. Aşağıda 39.01 Alt Uzmanlık Alanında bilirkişi olmak isteyenlerde aranan nitelikler neler görebilirsiniz.

Ek-2 İsimli belgede mütercim-tercümanlık (çevirmenlik) yapmak isteyenlerden aranan nitelikler.

Bilirkişi Kurulu Listesine Kayıtlı Tercüman Bilirkişi İle Adliyenin Tercüman Listeleri Aynı Değildir. Yukarıda bunu detaylıca anlatmaya çalıştık ancak birbirine çok karıştırılmaktadır.  Aşağıda sadece tercümanlık hakkında bilgiler verilmiştir.

Adliyede Tercüman Alımı İlanı Ne Zaman Çıkar ve İlan Nerede Yayımlanır?

Adalet Komisyonu Başkanlıkları 15 Ekim tarihine kadar İlan etmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda bu tarihler daha geç tarihlerde ilan edilebilir. Bu sebeple İlk Derece Adalet Komisyonları Başkanlıklarının Web siteleri sık sık takip edilmelidir.

Ayrıca gerekli görülürse ilanlar kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yazı ile bildirilebilir.

MADDE 5

(1) Komisyonlar, tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin komisyon başkanlığına müracaat etmelerini 15 Ekim tarihine kadar ilân eder. Bu hususu il ve ilçelerdeki gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yazıyla bildirir.

(2) İlân, duyuru metninin il adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu ve yargı çevresindeki adliyelerin divanhanesine asılması, mahallî bir gazetede ve elektronik ortamda yayımlanması suretiyle yerine getirilir. Bu konuda gerekirse diğer mutat vasıtalar da kullanılabilir. (

3) İlânda, listeye kabul edilenlerin yemin için hazır bulunmaları gereken tarih ya da tarihler de gösterilir.

Tercüman ilanı ne zaman nerede yayımlanır?
Adliyede Tercüman Listesinde Olmak Ne Kazandır?

Basit bir anlatımla mahkemeler duruşma esnasında Türkçe bilmeyenlerin konuşmalarını anlayabilmek için tercümanları görevlendirir. Bu tercümanlar dilin tercümesini yapar.

Mahkemeler bazen çeşitli evrakların Dilimize çevirisinin yapılması için ve yurt dışına tebligat gönderirken tercümanları görevlendirir.

Tercümanlığın Şartları Nelerdir?
 • A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması
 • c) En az ilkokul mezunu olması
 • d) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması
 • e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun da yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olması veya hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verilmemiş olması
 • f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması
 • g) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi
 • h) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması
Adliyede Tercüman Listesine Girince Listede Ne Kadar Kalırım?

Listeler, her yıl Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir. Yani tercüman listesine kayıt olduktan bir yıl sonra tekrar tercümanlık için başvuru yapmazsanız tercüman listesinden silinirsiniz.

Tercümanlık Hangi Dillerde Yapılmaktadır?

Tercümanlık dünyadaki tüm dillerde yapılabilir. Ancak adliyelerde genellikle yaygın dillerde tercümanlar görevlendirilmektedir. Yaygın olmayan dillerde de tercümanlar sıklıkla görevlendirilmektedir. Örneğin Artvin çevresinde Gürcüce bilen tercüman görevlendirilirken, Iğdır çevresinde Darice(Afganistan Farsçası) ve Peştunce dillerinde tercüman görevlendirilmektedir. Antalya çevresinde Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde bilirkişiler görevlendirilmektedir. Buda demek oluyor ki demografik yapıya göre tercümanlara olan ihtiyaçlar değişmektedir. Ülkemizin 7 farklı coğrafi bölgesi ve 21 Bölümüne göre Tercümanlara olan talepler değişebilmektedir.

Yaygın diller İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır

Yaygın Olmayan Diller Abazaca , Abhazca, Adigece (Çerkesçe), Arapça, Arnavutça, Azerice (Güney), Boşnakça, Bulgarca, Ermenice, Gagavuzca, Gürcüce, Kazakça, Kırgızca, Kırım Türkçesi (Balkan Tatarcası), Kürtçe, Ladino, Lazca, Osetçe, Özbekçe, Rumca (Yunanca), Tatarca, Türkmence, Uygurca vs.


Reklam


Tercüman Listesine Kaydolmak İçin Başvuru Nereye Nasıl Yapılır?

İlk Derece Adalet Komisyonlarına Şahsen başvurulur. Sadece başvuru tarihleri arasında tercüman başvuruları alınır. Başvuru tarihi bittikten sonra yapılan başvurular değerlendirilmez.

Başvuru usulü MADDE 7 – (1) Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili komisyona gönderilir. Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

2020 Yılına ait tercüman listeleri ve ilanlarını aşağıdan indirebilirsiniz
Tercüman Alımını Yapan Komisyon
Bilirkişi İlanı Sayfası
2020 Yılı Tercüman Listesi
İzmir Adalet Komisyonu Başkanlığı
İzmir 2020 yılı tercüman alımı ilanı 2020 yılı izmir tercüman listesi indir
Antalya Adalet Komisyonu Başkanlığı
Antalya 2020 yılı tercüman alımı ilanı 2020 Yılı Antalya tercüman listesi
(web siteye yüklü değil link eklenemedi)
Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanlığı
Gaziantep 2020 yılı tercüman alımı ilanı 2020 yılı Gaziantep tercüman listesi indir
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı
İstanbul 2020 yılı tercüman alımı ilanı Liste web sitede paylaşılmamıştır.
Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığı
Ankara 2020 yılı tercüman alımı ilanı web sitede bulunamadı. Ankara 2020 yılı tercüman listesi indir
Erzurum Adalet Komisyonu Başkanlığı
Erzurum 2020 yılı tercüman alımı ilanı Erzurum 2020 yılı tercüman listesi indir
Bilirkişi Kuruluna Kayıtlı Kürtçe Tercüman Nasıl Olurum?

Bilirkişi Kurulunda ” 39.02 YAYGIN OLMAYAN DİLLER (İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA DIŞINDAKİ DİLLER) “alt uzmanlık alanında bilirkişi olmak için aşağıdaki şartları taşınmanız gerekmektedir. Aşağıdaki Şartları taşıyor iseniz ayrıca Kürtçe dilini bildiğinizi belgelemeniz gerekmektedir. Bu belgeyi nadirde olsa üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri bir kurs açarak katılanlara vermektedir.

Kürtçe Bilirkişi Olabilmenin Şartları
 • A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması
 • c) En az ilkokul mezunu olması
 • d) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması
 • e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun da yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olması veya hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verilmemiş olması
 • f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması
 • g) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesih) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin