Bilirkişilik Yenileme Eğitimi

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
bilirkişi yenileme eğitimi

Bilirkişilik Yenileme Eğitimi


ReklamReklam


Bilirkişi Yenileme Eğitimi: Bilirkişilik Bölge Kuruluna ait bilirkişi listesine kayıtlı olan bilirkişilerin bilirkişilik faaliyetine devam edebilmesi için gerekli olan bir eğitimdir.

Bilirkişi adaylarının bilirkişilik yapabilmek için aldıkları ” Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası”nın geçerlilik süresi 3 yıldır. Bilirkişilik Kurulduğu 2017 yılından itibaren Bilirkişi Daire Başkanlığının izin verdiği eğitim kuruluşlarının verdiği sertifikalar 3 yıl geçerlidir.

  • Bilirkişi Kurulları Kurulduktan itibaren toplam 2 kez bilirkişi alımı ilanı yapıldı.
  • İlk İlan 1-11 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı. İlk İlana burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  • ikinci bilirkişi alım ilanı 5-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapıldı. İkinci ilana burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
  • 2019 yılında alım ilanı yayımlanmadı. 2020 yılı gelmesine rağmen yeni bir ilan yayımlanmadı.

1-11 Aralık 2017 tarihindeki ilana başvuran bilirkişilerin Temel Eğitim Sertifikası’nın süresi 2020 yılı sonunda dolacak. Ancak yenileme eğitimine ilişkin hiçbir eğitim kurumundan yenileme eğitimine ilişkin duyuru yapılmadı ve hiçbir bilirkişi yenileme eğitimi alamamıştır.

20/11/2020 tarihinde Bilirkişi Daire Başkanlığı yeni bir duyuru yayımlayarak yenileme eğitimi alması gereken bilirkişilerin yenileme eğitimi alabileceği süreleri 2021 yılı sonuna kadar uzatmıştır.

Yenileme eğitimleri ile ilgili olarak duyurudaki ilgili kısım

Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 11/08/2017 tarihli ve 169 No’lu Bakanlık Genelgesi ile öngörülen yüz yüze eğitim usulünün uygulanmasının Covid-19 salgınının yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla alınan sıkı tedbirlerin virüsün yayılma hızına olumsuz yönde etki etme  bakımından yüksek risk taşıdığı gözetilerek yapılan değerlendirme sonucunda, 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen  bilirkişiler bakımından  yenileme eğitimine katılmak için öngörülen süre 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan bilirkişilerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması uygun görülmüştür. 2018 yılı itibariyle bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık süreleri yıl sonu itibariyle dolacak olan bilirkişilerin listedeki kayıtları uzatma nedeniyle devam edeceğinden bu aşamada bilirkişilik bölge kurullarına yeniden başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Salgının seyrine göre durumun yeniden değerlendirilmesi halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

bilirkişi yenileme eğitiminin yönetmelikteki yeri

MADDE 30/8 Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.

Bilirkişilik Yenileme Eğitimini Almazsam Ne Olur?

Bu eğitimi almayan bilirkişiler bilirkişi listesinden silinirler. Yani bilirkişilik yapamazlar.

Bilirkişi Yenileme Eğitimi Ücreti Ne Kadar Olacak?

2020 yılı için tahminimiz kişi başı 250,00 TL 350,00 TL arasında bir ücreti olacaktır. Odaya kayıtlı olanlar 250,00 TL civarında ücret ödemesi beklenmektedir.

Bilirkişi Yenileme Eğitimi Kaç Saat Sürecek?

Bilirkişi Yenileme Eğitimi 6 saatten az olmayacaktır. Ancak Eğitim Vermeye Yetkili Eğitim Kuruluşları bu saati arttırabilir.

bilirkişi yenileme eğitimi
bilirkişilik yenileme eğitimi veren yerler

Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikasını Aldığımız Yerin Önemi Var mıdır?

Bilirkişilik Yenileme Eğitimi aldığınız yerin bir önemi bulunmamaktadır. Eğitim İzni verilen yerlerin hepsi aynı eğitimi vermektedir. Aynı ilde birden çok eğitim açılmış olabilir. Bu eğitim kurumlarından istediğiniz herhangi birinden bu sertifikayı alabilirsiniz. Eğitime gelen hocalardan hangisi daha iyi ise o eğitim kuruluşundan eğitim alabilirsiniz.

Sertifikayı ikamet ettiğimiz İlde Bulunan Eğitim Kurumlarından Almak zorunlu mudur?

Bilirkişi Daire Başkanlığı’nın izin verdiği herhangi bir eğitim kurumundan aldığınız eğitimler ve verdikleri sertifikalar tüm bilirkişi kurullarında geçerlidir.

Haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim formunu doldurup gönderiniz.

MADDE 43/1 Bölge kurulu, sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 38 inci maddedeki koşulları taşıyıp taşımadığını değerlendirir. Kurul, bu koşulları taşıyanlar arasından en liyakatli olanları seçerek sicile ve listeye kaydedilmesine karar verir. Kurul liyakati değerlendirirken, başvuranın meslekî tecrübesini, alanında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik gibi uzmanlık eğitimini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren diğer belgeleri de dikkate alır. (2) Bilirkişiliğe kabul edilen kişilere bölge kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi verilir.


Reklam


Yönetmelikteki “Bilirkişiler yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak “ Ne Anlama Geliyor?

Yukarıdaki Bilirkişi Yönetmeliğinin 43.Maddesine göre Bilirkişiliğe kabul edilen kişilere Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere yetki belgesi verilir. Edindiğimiz bilgilere göre yetki belgesi bilirkişiler yemin ettikten sonra düzenlenmektedir. Yetki Belgesi 3 yıl geçerlidir. Bu yetki belgeleri bilirkişilik kurulu personellerinin UYAP ekranlarında görülebilmektedir.

Bilirkişilik Yetki Belgesi
Yetki belgesi
Bilirkişilik Yetki Belgesi resim

Yaptığımız çıkarım bu yetki belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl süreyle bilirkişi listesinde yer alacağız. Yetki belgesinin düzenlendiği tarihten başlamak üzere üç yıl içerisinde yenileme eğitimi almaz isek, bilirkişilik başvurusu yapamayacağız.

1-11 Aralık 2017 döneminde bilirkişiliğe başvuranlar genel olarak aralık sonu ve ocak ayında yeminlerini yaparak bilirkişi listesine kaydoldular. Yemin eden tüm bilirkişilere yetki belgesi düzenlendi. Örneğin Samsun BBK 27/12/2017 tarihinde yemin yaptırdı. Buna ilişkin Duyuruya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yani Samsun BBK nın yayımladığı duyurunun ekinde yer alan listede ismi geçen bilirkişiler eğer 27/12/2017 tarihinde de yemin ettiyse bunların yenileme eğitimi almaları gereklidir.

Bilirkişi Kurulu AdıBilirkişi
Sayısı
Duyuruya GitDuyuru Ekindeki
Listeyi İndir
Adana Bilirkişi Kurulu 2017 de Kurulmadığı için önceden bağlı olduğu kurulun listesine dahil edildi.
Ankara Bilirkişi Kurulu 5380 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir
Antalya Bilirkişi Kurulu 1638 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir
Bursa Bilirkişi Kurulu 1760 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeler
Liste 1 indir
Liste 2 indir
Diyarbakır Bilirkişi Kurulu 2017 de Kurulmadığı için önceden bağlı olduğu kurulun listesine dahil edildi.
Erzurum Bilirkişi Kurulu 1169 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir
Gaziantep Bilirkişi Kurulu 1572 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir
İstanbul Bilirkişi Kurulu 7714 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir
İzmir Bilirkişi Kurulu 2173 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
Aydın’a ait listeyi indir
İzmir’e ait listeyi indir
Manisa’ya ait listeyi indir
Uşak’a ait listeyi indir
Muğla’ya ait listeyi indir
Kayseri Bilirkişi Kurulu 2017 de Kurulmadığı için önceden bağlı olduğu kurulun listesine dahil edildi. Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir
Konya Bilirkişi Kurulu Konya’ Bilirkişi Kuruluna ait veriler tespit edilemedi.
Sakarya Bilirkişi Kurulu 2017 de Kurulmadığı için önceden bağlı olduğu kurulun listesine dahil edildi.
Samsun Bilirkişi Kurulu 2140 Bilirkişinin Yenileme
Eğitimi Alması Gerekebilir
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir
Trabzon Bilirkişi Kurulu 2017 de Kurulmadığı için önceden bağlı olduğu kurulun listesine dahil edildi.
Van Bilirkişi Kurulu 2017 de Kurulmadığı için
veri temin edilemedi. Erzurum BBK listesine dahildir.
Duyuru Metnini
İndir
İsminizi Kontrol
Etmeniz Gereken Listeyi
indir

Konya Bilirkişi Kuruluna ait veriler dahil edilmeden 23546 bin kişinin Bilirkişilik Yenileme Eğitimi Alması Gerekebilir.

Bilirkişilik Yenileme Eğitimi Alanlar yeniden başvuru yapacak mı? Yoksa aldıkları yenileme eğitimine ilişkin sertifika veya belgeleri bilirkişi kuruluna teslim edince bilirkişi listesinde olma süresi uzatılacak mı? Bilirkişi Yenileme Eğitimi Veren Yer Varmı? Bilirkişi Yenileme Eğitimini En Ucuza Nereden Alabilirim? Gibi soruların cevapları da temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu bilgiler en kısa sürede temin edilip sizlere sunulacaktır.

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin