Bilirkişi Koruma ( Bilirkişi Neden Şikayet Edilmemelidir?

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.
Bilirkişi Koruma Kanunu

Bilirkişi Koruma ( Bilirkişi Neden Şikayet Edilmemelidir?


ReklamReklam


Bilirkişiler çeşitli sebeplerle şikayet edilmekte ancak bilirkişi bazı konularda şikayet edilse dahi şikayet incelenmeksizin reddedilir. Bilirkişi koruma amaçlı bilirkişi kanunu ve yönetmeliğindeki maddeleri sizlerle paylaşacağız. Çoğu şikayet bilirkişi kanunu ve yönetmeliği gözetilmeden yapıldığından bu şikayetlerin incelenmeksizin reddi gerekmektedir. Aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere bilirkişi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden şikayeti bilirkişi kurullarına yapılmamalıdır.

Bilirkişi Koruma Amaçlı Bilirkişilik Kanunu’ndaki Maddeler Nelerdir?

BİLİRKİŞİ KANUNU MADDE 14/4 Bilirkişi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine ilişkin bölge kurullarına başvuru yapılamaz; yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.

Yukarıdaki 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu 14/4 maddesi çok açık bir şekilde bilirkişi raporunun özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine ilişkin konularda  yapılan şikayetlerde inceleme yapmayacağını ifade etmektedir. 

Bilirkişi Kanunu Madde 14/4

                                         Bilirkişi Kanunu Ekran Görüntüsü

Bilirkişiyi Koruyan Bilirkişilik Yönetmeliği’ndeki Maddeler?

MADDE 62/1 Bilirkişi raporlarının özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine ilişkin bölge kurullarına yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir. Bu yöndeki başvurular görevlendirmeyi yapan merci ile bilirkişinin bağlı bulunduğu meslek kuruluşu veya görev yaptığı kuruluşlara gönderilir.

Yukarıdaki 6754 Sayılı Bilirkişilik Yönetmeliği 62/1 maddesi çok açık bir şekilde bilirkişi raporunun özel veya teknik bilgi yönünden içeriğine ilişkin konularda  yapılan şikayetlerde inceleme yapmayacağını ifade etmektedir. Bilirkişi koruma adına verilmiş bir hak olduğu düşünülmektedir.


Reklam


Bilirkişi Raporunda Eksiklik ve Yanlışlık Olursa Nasıl Düzeltilebilir?

Bilirkişi raporundaki eksiklik ve yanlışlık nasıl giderilir

Bilirkişi raporunun diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi yetki ve görevi, görevlendirmeyi yapan mercine ait olup ilgili yargı mercileri tarafından rapordaki eksik veya belirsiz hususların tamamlanması, açıklığa kavuşturulması yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alınması, gerekli görüldüğü takdirde gerçeğin ortaya çıkması için yeni bilirkişi görevlendirilerek tekrar inceleme yaptırılması mümkündür.

Yukarıda belirtildiği gibi bilirkişi raporuna itiraz ederek görevlendirmeyi yapan mahkemeden eksik veya belirsiz olan kısımların tamamlanmasını isteyebilirsiniz. Eğer bilirkişi davacı veya davalının beyanlarını ek raporda da dikkate almazsa yeni bir bilirkişinin görevlendirilmesi mahkemeden talep edilebilir.

HMK. Madde 281-282

BENZER SAYFA

En Büyük Bilirkişi Hataları

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin