Bilirkişi Nasıl Şikayet Edilir?

Bilirkişilik hakkında her şey

Created with Sketch.

Bilirkişi Nasıl Şikayet Edilir?


ReklamReklam


          Bilirkişi yapmış olduğu görev itibariyle kamu görevlisi sayılmaktadır. Yaptığı bu kamu görevinden ötürü de bilirkişinin yapmış olduğu kasıtlı bir ihmal ve yanlış tespit edildiğinde bilirkişi hakkında inceleme başlatılabilir ve bilirkişi cezalandırılabilir. Bu sayfada Bilirkişi Nasıl Şikayet Edilir? bunu çok kapsamlı bir şekilde anlatacağız.

MADDE 58-(1) Bilirkişi, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir. (2) Bilirkişi, kasten gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddesi uyarınca sorumlu tutulur. (3) Bilirkişinin kasten veya ağır ihmal suretiyle düzenlemiş olduğu gerçeğe aykırı raporun, hükme esas alınması sebebiyle zarar görmüş olanlar, bu zararın tazmini için Devlete karşı tazminat davası açabilirler. (4) Devlet, ödediği tazminat için sorumlu bilirkişiye rücu eder. 

Bilirkişi Yönetmeliği 58 madde ile yukarıda belirtilen sebeplere dayanarak bilirkişi şikayet edilebilir. 

Bilirkişi Şikayetleri nereye Yapılmalıdır?

 • Bilirkişi Şikayetleri Bilirkişi Bölge Kurullarına Yapılmaktadır. Yeni kurulan Bilirkişi Bölge Kurulları ile 15 tane kurul vardır.
 • Bu kurullardan hangisine başvuracağımızı tespit ederiz.Şöyle ki şikayet edilecek bilirkişi hangi bilirkişi kurulunun listesinde olduğu bulunur.
 • Örneğin Rize ilinde yaşayan veya görev yapan bilirkişiyi Trabzon Bilirkişi Bölge Kuruluna şikayet edebilirsiniz. Çünkü Rize ili Trabzon BBK nın yetki sınırlarında bulunmaktadır.

Bilirkişiyim Mahkeme Beni İhbar Edebilir Mi?

        Mahkeme tarafından görevlendirilen bazı bilirkişiler raporlarını çok geç teslim etmektedirler. Bazı bilirkişiler tek bir raporu 1 yıldan fazla zamanda yazamadığı durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda mahkemeler ihbar yazısı yazarak durumu bilirkişi kuruluna bildirmektedir. Bilirkişi kurulları da inceleme başlatır ve gereken işlemleri takip eder.

Bulunduğum İlde Bilirkişi Bölge Kurulu Yok Şikayetimi Nasıl Gerçekleştirebilirim?

         Şikayet Dilekçenizi oluşturduktan sonra bulunduğunuz ildeki Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonlarına ( En Yakın Adliye ) giderek dilekçenizi komisyon aracılığıyla taratılmış olarak Bölge Bilirkişi Kurulu’na gönderebilirsiniz.

            Eğer yurtdışında iseniz şikayet dilekçenizi CİMER üzerinden gönderebilirsiniz. Bu da bilirkişiyi şikayet etmenin başka bir yoludur. Ancan Cimer yerine adliye aracılığıyla göndermek daha sağlıklıdır.


Reklam


Bilirkişi Şikayet Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

            Bilirkişi şikayet dilekçesi yetkili bilirkişi bölge kuruluna yazılmalıdır. Bilirkişi Şikayetine ilişkin dilekçenizde şikayet edilen bilirkişinin adı soyadı, kimlik numarası ve adres bilgisi muhakkak olmalıdır. Daha sonra bilirkişinin raporu sunmuş olduğu mahkeme ve bu mahkemedeki esas veya talimat numarası şikayet dilekçesinde belirtilmelidir.

Aşağıdaki örnek dilekçe dışında başka konularda örnek dilekçe istiyorsanız yorumlarda belirtiniz.

Örnek Bilirkişi Şikayet Dilekçesi ( Yanlı Bilirkişi Raporu Düzenleme)

Bilirkişi Şikayet Dilekçeme Neler Ekleyebilirim?

Öncelikle bilirkişinin yazmış olduğu rapora ilişkin şikayet varsa şikayete konu bilirkişi raporu ekte sunulmalıdır. Yada lehinize sonuç doğurabilecek belgeleri de dilekçeniz ekinde sunabilirsiniz.

Bilirkişiler en çok hangi sebeplerle şikayet edilmektedir?

 • Raporu Geç Vermek
 • Mazeretsiz Görevi Kabul Etmeme
 • Dava Dosyasını Kaybetmek
 • Raporu Teslim Etmemek
 • Şikayet (Bilirkişinin Nitelikleri Taşımadığı)
 • Şikayet (Etik İlkelere Aykırı Davranış
 • Şikayet (Rüşvet, Yanlış Rapor)
 • Şikayet ( Taraflarla İzinsiz İrtibat Kurmak)
 • Şikayet (Yanlı Rapor Vermek)

Bilirkişiler en çok raporlarını geç teslim etme( yada bilirkişi raporunu teslim etmeme) durumlarında şikayet edilmektedir. Bu şikayet dosyadaki davacılar ve davalılar tarafından bilirkişi kuruluna dilekçeyle müracaat şeklinde yapılabilir. Ayrıca görevlendiren mahkeme tarafından ihbar şeklinde bilirkişi kuruluna da gönderilebilir.

Bilirkişilerin en çok aldığı şikayet yanlı bilirkişi raporu düzenlemektir. Ancak şunu belirtmeden geçmek istemiyorum bazı dosyalarda taraflar sırf mahkeme sürecini uzatmak için bilirkişileri şikayet edebilmektedir. Bu durumlar bilirkişi kurulu tarafından rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Bu sebeple adalet için çalışan bilirkişilere iftira edilmemelidir.

Bilirkişiyim raporu süresinde yazamadım şikayet edilmemek için ne yapabilirim?

Eğer mahkemenin verdiği süre içerisinde raporunuzu yetiştiremediyseniz şikayet edilmemek için mahkemeye giderek bir dilekçe yazıp ek raporu tamamlamak için ek süre talebinde bulunun. Yada Bilirkişi Portal üzerinden ek süre talebi içerir dilekçe gönderin.

Bir başka çözüm mahkeme size teslim tutanağı düzenlemeden ve dosyayı teslim etmeden önce yoğun olduğunuzu mahkemeye iletin ve raporu teslim etmek için vereceği süreyi 30 günse 60 güne çıkartılmasını talep edin. Böylelikle raporu yazabilmeniz için yeterli zamanınız olsun. Fikir oluşturması için aşağıda iki tane örnek dilekçeyi bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz.

Mahkemeden Rapor Yazmak İçin Ek Süre İsteme Dilekçesi İNDİR


Reklam


Şikayet Dilekçesi Bilirkişi Kuruluna Ulaştıktan Sonra Hangi Süreçler İşliyor?

 • Şikayet dilekçesi bilirkişi kuruluna ulaştıktan sonra bilirkişi kurulları şikayetin ciddiyetini değerlendirmektedir. Gerçekten şikayet içerip içermediğinin kontrolünü yapar. Şöyleki şikayet dilekçesinde şikayet edilen bilirkişinin (adı-soyadı- sicil numarası- T.C. kimlik nosu) bilgilerinin olması gerekmektedir. Eğer bu bilgiler olmazsa şikayet dilekçesi hakkında işlem yapılmamaktadır.
 • Eğer şikayet dilekçesinde bilirkişi bilgileri var ise bilirkişiden savunma istenilir. Ayrıca şikayete konu bir dosya var ise mahkemeden dosyadaki tüm belgeler istenilmektedir.
 • Daha sonra bilirkişi kurulu tarafından yapılan incelemeye ilişkin karar verilir. Verilen karar hem şikayet edilen bilirkişiye gönderilir.Hemde şikayet eden kişiye bilgilendirme mahiyetinde gönderilir.
 • Gönderilen karar bilirkişiye geldikten sonra bilirkişi eğer isterse karara itiraz edebilir.
 • Verilen karara itiraz red edilirse bilirkişi hakkında verilen karar kesinleşmiş olur ve kararın infazına geçilir.

Bilirkişi Savunması Nedir?

          Bilirkişi Kuruluna yapılan şikayet/ihbar  bilirkişiye tebligat çıkarılarak bildirilir. Çıkarılan bu tebligatta şikayet/ihbar konusu bilirkişiye izah edilir. Bu şikayet konusunda yazılı olarak savunma göndermesi bilirkişiden istenilir. Bilirkişiye savunmasını bilirkişi kuruluna ulaştırması için genelde 7 günlük süre verilir. E tebligatı açık olan bilirkişilerden savunma e-tebligat yolu ile istenilmektedir. Bu süre içerisinde savunma muhakkak gönderilmelidir. İlerleyen zamanlarda bilirkişi savunması nasıl olmalıdır. Örnek savunma dilekçesi de sizlere sunacağız.

Bilirkişilere En Çok Verilen Cezalar?

Bölge listesinde olmayan harici bilirkişiler hakkında yasaklanma cezaları verilmektedir.

Bilirkişi listesinde olan bilirkişilere genelde uyarma daha sonra 1 aylık yasaklama 3 aylık yasaklama ve süresiz olarak bilirkişilikten çıkarma cezası verilmektedir.

E-Tebligat Hakkında Bilirkişinin Bilmesi Gerekenler Sayfamıza Gitmek İçin TIKLA  

 

Yorum yapılmamış

Yorumunuzu ekleyin